Кралев: До края на седмицата завършваме проекта за Висша лига

Министърът на спорта Красен Кралев говори пред ме­диите във връзка със създава­нето на Висша лига от лято­то. Той потвърди, че се рабо­ти усилено върху проекта и очаква да има конкретни ре­зултати в кратки срокове. 31-кратният шампион на България ЦСКА ще бъде един от клубо­вете, които ще бъдат пока­нени, като ръководни факто­ри на "армейците" са провели няколко важни разговора в та­зи връзка през последните дни. Министър Кралев присъ­ства на награждаване на асо­циацията "Спорт за учащи", след което разговаря с журна­листите. "Ако искат съвет от мен за Висшата лига - ще го дам. Ако поискат помощ от нас - ще я получат. Основната задача пред БФС и най-вече на Изпълко­ма е така да подредят неща­та, че да излезем от ситуаци­ята, в която се намира бълга­рското първенство в момен­та. Обсъждаме Висшата лига с БФС, не сме спрели да общу­ваме. И очаквам до седмица да бъдем готови с проекта. След което той ще бъде представен на президентите и собствениците на футболни клубове, които да се запозна­ят в детайли. А след това ще го дискутираме и публично", коментира Кралев, цитиран от "Тема Спорт". През последните дни на ня­колко пъти бе подчертано, че за осъществяването на Висша лига ще се наложи да има и подкрепа от общините. Идеята е те да съдействат за об­новяването на стадионите в по-големите градове в стра­ната. По този повод Кралев заяви: "Защо, като се каже "държавата", се има предвид само "пари"? Някои ни казват: "Не ни давайте акъл, дайте ни пари". Държавата може да по­могне със създаването на на­редби и правила и като цяло с изготвянето на проекта за Висша лига. И където можем, ще помогнем със спортната структура в градовете. Но в същото време не може да се очаква от държавата да пое­ме ангажимент за изграждане­то на всички стадиони. Суми­те са много големи, а и доста голяма част от клубовете са взели съоръженията на конце­сия с ангажимент да правят инвестиции в тях. Така че не­ка не се чака всичко да дойде от държавата", добави Кра­лев. Източник: sportal.bg


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар