Черно море Тича отнесе 2000 лева глоба заради удар на Деян Иванов по Мартин Хорозов

Черно море Тича получи наказание от 2000 лева заради това, че бившият вече баскетболист Деян Иванов е ударил съдията Мартин Хорозов. Инцидентът е станал по време на домакинството на "моряците" на Черноморец преди седмица, става ясно след поредното заседание на Дисциплинарно-административният съвет към Националната баскетболна лига. Ето и всички решения на ДАС след мачовете от предния кръг: На заседание, проведено на 02.12.2019 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада и рапорта за инциденти на г-н Владимир Атанасов - дежурен представител на БФБ, както и доклада на Мартин Хорозов – старши съдия от среща № 39 между отборите на БК Черно море Тича и БК Черноморец Бургас, проведена на 25.11.2019г. в зала „ДКС - Варна“ в гр. Варна. Въз основа на докладите и рапорта за инциденти, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, вземайки предвид депозираното от БК Черно море Тича възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:
  1. Налага на БК Черно море Тича, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл.37, т.3 от ДАП на НБЛ, за дисциплинарно нарушение изразяващо се в нанесен удар на старши съдия Мартин Хорозов от зрител, след края на среща № 39 между БК Черно Море Тича и БК Черноморец Бургас, проведена на 25.11.2019 г. в гр. Варна.
На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ в едноседмичен срок от уведмяването за същото. Мотиви: Съгласно доклада и рапорта за инциденти на дежурния представител на БФБ, след края на срещата, при излизане от игралното поле до вратата, водеща до съдийската стая, зрител от публиката е нападнал и ударил по таза старши съдията Мартин Хорозов. Съгласно доклада на последния, ударът, нанесен от нападателя, е бил „агресивен“ и „силно болезнен“, съпроводен от словесна атака, показваща лично отношение и откровена лична недобронамереност. Рапортът за инциденти на дежурния представител на БФБ, както и докладът на Мартин Хорозов – старши съдия от среща № 39 между отборите на БК Черно море Тича и БК Черноморец Бургас, индивидуализират извършителя на нарушението – г-н Деян Иванов - бивш състезател от НБЛ, необвързан с БК Черно море Тича и пряко незаинтересован от отсъжданията по време на мача. От доклада на дежурния представител на БФБ става ясно, че организацията на проведената среща № 39 между БК Черно Море Тича и БК Черноморец Бургас е била на много високо ниво, в това число осигурената развлекателна програма по време на прекъсванията, числеността на охраната на събитието, работата на секретарския апарат и т.н. Въпреки гореописаната организация на срещата, в Рапорта за инциденти на дежурния представител на БФБ е отбелязано, че по време на инцидента не е присъствало лице от охранителната фирма, което да успее да възпре инцидента и да овладее зрителя-агресор. В доклада на Мартин Хорозов – старши съдия от гореописаната среща се сочи за своевременната реакция на управата на БК Черно море Тича в лицето на г-н Саша Топчов, който се е разграничил от действията на зрителя г-н Деян Иванов. Същата реакция е депозирана впоследствие и във формата на официално възражение до ДАС, в което нападението над старши съдията е остро осъдено, а клубът категорично се е разграничил от неправомерното деяние на зрителя. Предвид всичко гореизложено, отчитайки разпоредбата на чл. 37 от ДАП, която за подобни нарушения предвижда кумулативното налагане на мерките и санкциите, посочени в т.3, отчитайки многобройните смекчаващи вината на БК Черно море Тича обстоятелства и предвид предоставената в чл. 47 , ал. 1 от ДАП оперативна самостоятелност на органа, Дисциплинарно-административния съвет на Националната баскетболна лига не налага наказание принудителна мярка на БК Черно море Тича, а предвидената имуществена санкция налага в по-малък от максимално предвидения размер. С настоящото решение обаче, ДАС напомня на БК Черно море Тича, че разпоредбата на чл. 36 от ДАП предвижда отговорността за нормалното провеждане на всяка среща при спазване на изискванията и установения ред преди, по време на и след провеждането й да се носи от баскетболния клуб – домакин. Предвид това, при следващо допуснато подобно нарушение на ДАП, предвидените в последния санкции ще бъдат наложени в пълен размер, независимо от смекчаващите обстоятелства. Въз основа на доклада на г-н Владимир Атанасов, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-ДАС реши още:
  1. Налага на Блейк Рейнолдс, състезател с № 32 от отбора на БК Черноморец Бургас, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 39 между БК Черно Море Тича и БК Черноморец Бургас, проведена на 25.11.2019 г. в гр. Варна.
На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване. Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 32 от отбора на БК Черноморец Бургас – Блейк Рейнолдс – е отсъдено техническо нарушение за оспорване на съдийско отсъждане и отправена нецензурирана реплика към съдията. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му. Дисциплинарно Административният Съвет разгледа доклада на г-н Любомир Амиорков - дежурен представител на БФБ от среща № 38 между отборите на БК Балкан и БК Ямбол, проведена на 23.11.2019 г., в зала „Арена Ботевград“, гр. Ботевград. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:
  1. Налага на БК Балкан имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл.40, т.13 от ДАП на НБЛ, във връзка с чл. 19 от Правилата на НБЛ, за дисциплинарно нарушение, изразяващо се в закъснение на дежурния лекар Ваня Нанкова (назначена с Заповед № 214/20.11.2019г., издадена от АИППМП „Ваня Накова - Елит“, гр. Ботевград) за среща № 38 между отборите на БК Балкан и БК Ямбол, проведена на 23.11.2019 г.
На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото. Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, дежурният лекар Ваня Накова е закъсняла за среща № 38 между отборите на БК Балкан и БК Ямбол, проведена на 23.11.2019г. Последната се е явила в 18:40 (10 минути след официално обявения начален час на срещата) и е представила Заповед № 214/20.11.2019 г., издадена от АИППМП „Ваня Накова - Елит“, гр. Ботевград, което позволило срещата да стартира в рамките на допустимите 30 минути закъснение (арг. от чл. 100 от Правилата на НБЛ). Съгласно чл. 19 от Правилата на НБЛ, Баскетболният клуб домакин е задължен, най-късно 30 мин. преди началния час на срещата, да представи на дежурния представител/главния съдия назначения дежурен лекар, който трябва да представи заповед за назначение. Предвидената в ДАП санкция за гореописаното нарушение точно определена по размер и не подлежи на конкретизация от ДАС. Разгледан бе и доклад на г-н Любомир Амирков - дежурен представител на БФБ от среща No 37 между отборите на БК А1 Академик София и БК Спартак Плевен, проведена на 23.11.2019 г. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:
  1. Налага на мениджъра на БК Спартак Плевен – Богдан Петков - глоба в размер на 300 лв. на основание чл. 35, т. 3 ДАП на НБЛ за отсъдено техническо нарушение в среща № 37 между отборите на БК А1 Академик София и БК Спартак Плевен проведена на 23.11.2019 г.
На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото. Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че по време на срещата е отсъдено техническо нарушение на мениджъра на БК Спартак Плевен – Богдан Петков за остра реакция срещу съдийско отсъждане. Нарушението е трето за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието му. 2. Налага на Александър Дяковски, старши треньор на отбора на БК Спартак Плевен, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 37 между отборите на БК А1 Академик София и БК Спартак Плевен“проведена на 23.11.2019 г. На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване. Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на отбора на БК Спартак Плевен – Александър Дяковски – е отсъдено техническо нарушение за остра реакция срещу съдийско отсъждане. Нарушението е първо за сезона за старши треньора, което предопределя размера на наказанието му


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар