Боклуци

София ще гори по 180 000 тона от собствения си боклук всяка година и това ще става в центъра на столицата. Това предвижда третият етап от проекта на Столичната община за управление на отпадъците на големия град.

„Преди две години София реализира проект за Интегрирана система от съоръжения за третиране на твърди битови отпадъци с 85% безвъзмездно европейско финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013“, посочва СО в раздела за околна среда на сайта си. „С изградените инсталации от отпадъци произвеждаме ресурси – ел. енергия и компост. От началото на тази година от зелени и био отпадъци са произведени 6478 тона компост и 1553 MW ел енергия. В завода са преработени над 249 700 тона смесени битови отпадъци. В процес на подготовка е третата фаза на проекта, която е изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF гориво на територията на „Топлофикация София“ с финансиране от ОП „Околна среда 2014-2020“.

  Политици, общественици и граждани почетоха Деня на защитника на Отечеството в София

В момента проектът за трета фаза на завода е на етап финализиране на предпроектно проучване и подготовка на апликационна форма, заедно с изискуемите, съгласно изискванията на ЕК, документи. В работата върху подготовка им участват експерти от Европейската инвестиционна банка и „Джаспърс“.

Според общината, капацитетът на инсталацията ще е за оползотворяване на 180 000 тона „RDF гориво“ на година. Изгарянето ще се случва в ТЕЦ-София, в центъра на града – точно зад Централна ЖП гара – в квартала, станал известен като „ТЕЦ-София“.

София ще се сдобие с още 13 тона фини прахови частици във въздуха си всяка година в резултат на работата на новата инсталация, предупреждават еколозите. Жителите на граад ще дишат кадмий, олово, живак, азотни оксиди, както и изключително токсичните диоксини и фурани. С други думи, проектът ще влоши и без друго токсичния състав на въздуха в София, казват от Екологично сдружение „За Земята“.

През април тази година Европейската комисия осъди България заради мръсния въздух във всички градски агломерации. „““Систематично и постоянно“ е неспазването на регулациите за чистотата на въздуха, посочи съдът в Люксембург.

  15 нападания над контрольори в София, полиция ще им помага утре

През май група ограждански и екологични oрганизации, обединени под името “Група за чист въздух”, дадоха под съд Столична община заради мръсния въздух – “от името на всички живущи, работещи и учащи в столицата”. Основанието бе именно бездействието на община в периода 2015-2017 г., аради който е и присъдата на ЕКм когато – въпреки сериозните нива на замърсяване на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ), общината не е предприела никакви мерки, за да предпази населението.

Източник: GreenTech.bg