Швейцария

От 1 юни отпадат ограниченията за свободно движение и достъп до пазара на труда за българи в Швейцария.

От тази дата за българските граждани не се изискват разрешения за работа и отпадат т.н. контингенти (определен брой разрешения за краткосрочно и дългосрочно пребиваване), съобщават от Министерството на труда и социалната политика.

Швейцария удължи през 2014 година рестриктивните мерки за гражданите от България и Румъния, които изтичат на 31 май 2016 г. Тогава завършва преходният период от седем години за български и румънски граждани, определен в Протокол II II на Споразумението за свободно движение на хора между ЕС и Конфедерация Швейцария, който бе в сила от 1 юни 2009 г. С него бяха установени ограничения за достъпа до пазара на труда (ограничен брой разрешения – контингенти, предимство за местната работна сила и проверка на условията на заплащане и на пазара на труда).

Българските и румънските граждани, които изпълняват условията за доказване на правото на заселване, могат да се установяват в Швейцария и да започнат работа без предварителна проверка на условията на пазара на труда.

  Доклад на ДАНС: Има българи в схеми за финансиране на ИДИЛ

Гражданите на България и Румъния, които са се установили в Швейцария и упражняват самостоятелна заетост, запазват разрешението си за работа EU/EFTA при преминаване към несамостоятелна заетост. 

Отпадат граничните зони за самостоятелно и несамостоятелно заети лица – т. нар. погранични работници от България.

Валидната продължителност на разрешението за работа за пограничен работник G EU/EFTA е в зависимост от статуса на заетото лице в Швейцария. Промяната на местонахождението следва да бъде регистрирана в кантоналната служба по компетентност, за да притежават службите адрес за контакт. Седмичното пребиваване в Швейцария е възможно.

Съгласно текст от Спогодбата за свободно движение на хора (FZA) за Швейцария съществува възможността за въвеждане отново на контингенти (определен брой разрешения), ако имиграцията от България и Румъния би превишила определен праг (т.н. предпазна клауза).

Институциите ще бъдат своевременно информирани, в случай че бъдат изпълнени условията за активиране на предпазната клауза.

Източник: Инвестор

Автор: Евгения МариноваДесислава Попова