Прокуратура

Прокурорите от Окръжната прокуратура в Шумен внесоха протести срещу наредбите, регламентиращи определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права, приети от Общинските съвети на Велики Преслав и Каолиново.

В тясно сътрудничество с Върховната административна прокуратура Окръжната прокуратура в Шумен продължава дейността си по протестиране на незаконосъобразни текстове в местни общински наредби.

Атакувани са разпоредби, които в разрез с последните актуализации на  Закона за подземните богатства регламентират такси за добив на кариерни материали, както и текстове, които освобождават от такса собствениците на ловни кучета в противоречие със Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Прокурорите са констатирали несъответствия между специалните минимуми и максимуми в размерите на санкциите, регламентирани в местните наредби със специалния закон, в случая Закона за местните данъци и такси.

Протестите са депозирани в Административния съд в Шумен чрез общинските съвети.