СГС прекрати гражданското дело за клевета, заведено от Иван Саздов срещу Елена Йончева поради неизпълнени от ищеца указания на съда да заплати в срок държавната такса от 40 000 лв., явяваща са 4 процента от стойността на иска, съобщава Софийски градски съд.

След изтичане на законовия срок за обжалване, определението за прекратяване на делото е влязло в сила, добавя СГС.

Саздов заведе гражданско дело за непозволено увреждане в края на май с твърдението, че Йончева е увредила доброто му име като го е замесила в история със закупуване на къща в Барселона и с офшорка.