Сдружение „За теб“ продължава да помага на младежи в неравностойно положение

8

 

Сдружение „За теб“ е неправителствена организация, която помага на младежи в неравностойно положение. Днес те отвориха и своя нов център, който се намира на улица „Ивайло“ 64 във Варна.

5

4

Биляна Йовева и Антонина Атанасова са организатори в работилницата на организацията, а напоследък другият основен двигател в дейността на сдружението се явява стажантът Анита Данева.

6

Сдружение „За теб“ е организация, ориентирана към проблемите на хората в неравностойно социално положение, която реализира адекватни практики и партньорства, с които цели постигането на ефективни резултати в справянето на актуалните проблеми. Доброволците в сдружението споделят, че всеки един човек иска и трябва да мечтае, да се усмихва, да общува свободно, да се чувства значим.

 

2
„Представете си да бъдете лишени от правото да вярвате и мечтаете и никой да не вижда вашите качества и ценности. Хората в неравностойно положение имат равни права както всички останали. Те не се нуждаят от състрадание, те се нуждаят от подкрепа. Нашето общество все още не е узряло да приеме техния живот, тяхната болка, техните кратки моменти на радост и утвърждаване. Ние силно вярваме в правото на всеки да живее пълноценно, да подобрява и разгръща потенциала си, да намери своето място в живота.

3

С общи усилия ние можем да помогнем на хората да изживеят живота си достойно и да дадат своя уникален принос на света“, споделят доброволците в организацията.

Основните цели на организацията са:

Да подпомага интеграцията на хората с различна степен на увреждания в обществения живот.

Да насърчава демократични практики и развитието на гражданското общество;

Да подпомага творческите, културните и духовните изяви на хора в неравностойно положение;

Да насърчава участието на младите хора в обществения живот ;

Да изготвя разработки по младежки проблеми;Да осъществява международно сътрудничество и да партнира на български и чуждестранни организации и институции със сродни цели;

Да съдейства за решаване на проблемите на хора в неравностойно социално положение;

Да работи за решаването на проблемите и спазването на правата на децата и младежите;

Да съдейства и работи за осъществяване на трайни контакти и сътрудничество между неправителствени организации и държавни институции;

Да подпомага дейности свързани с опазването на природата и околната среда.

Да мобилизира гражданския потенциал за решаване на проблеми на хората в неравностойно социално положение

 

7
Целеви групи:

Деца, юноши и възрастни в неравностойно социално положение и други социално проблеми;
Семейства и организации на уязвими групи в обществото;
Младежи и младежки организации;

 

ИЗПРАТИ НОВИНА: ТУК или на страницата ни във Фейсбук

Вашият коментар