Камион

  Районна прокуратура – Сандански е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу А.Н. за извършено от него престъпление по чл. 201 от Наказателния кодекс.

През м. януари 2016 г. обвиняемият започнал работа като шофьор на тежкотоварен автомобил в търговско дружество, с управител Й.А. Съгласно сключения договор, освен трудово възнаграждение, му се полагали командировъчни средства, съгласно ставките за дневни и квартирни разходи, определени с действащото законодателство.

На 25.06.2017 г., в изпълнение на служебните си задължения, обвиняемият Н. заминал да натовари стока с повереното му МПС от Гърция. От там следвало да изпълни курс до България, след което да транспортира стоката до Полша.

Ден по-късно, на 26.06.2017 г., след като се върнал в България, водачът бил уведомен, че по банковата му сметка ще бъде преведена сума в размер на 3000 лева. Парите били предназначени за покриване на разходите по транспортирането на товара до Полша – гориво, винетни такси и такива за преминаване на границите.

  Полицаи хванали шофьора убиец часове преди трагедията, но го освободили

След като същия ден сумата била получена от обвиняемия, той решил да не извършва възложения курс до Полша, да напусне фирмата и да задържи парите за себе си, като компенсация за неизплатени му трудови възнаграждения и глоби, заплатени лично от него.

За това свое решение обвиняемият Н. уведомил баща си, който работел в същата фирма. Паркирал камиона пред дома му в с. Струмяни и му предал ключовете, като му казал да уведоми за взетото решение управителя Й.А.

А.Н. не се явил в офиса на фирмата да подпише издадената заповед за прекратяване на трудовото правоотношение и задържал преведената по банковата му сметка сума в размер на 3000 лева. Впоследствие, след подадена от управителя на фирмата жалба в Районна прокуратура – Сандански, е било образувано досъдебно производство по случая.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.