Камион

  Районна прокуратура – Сандански е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу А.Н. за извършено от него престъпление по чл. 201 от Наказателния кодекс.

През м. януари 2016 г. обвиняемият започнал работа като шофьор на тежкотоварен автомобил в търговско дружество, с управител Й.А. Съгласно сключения договор, освен трудово възнаграждение, му се полагали командировъчни средства, съгласно ставките за дневни и квартирни разходи, определени с действащото законодателство.

На 25.06.2017 г., в изпълнение на служебните си задължения, обвиняемият Н. заминал да натовари стока с повереното му МПС от Гърция. От там следвало да изпълни курс до България, след което да транспортира стоката до Полша.

Ден по-късно, на 26.06.2017 г., след като се върнал в България, водачът бил уведомен, че по банковата му сметка ще бъде преведена сума в размер на 3000 лева. Парите били предназначени за покриване на разходите по транспортирането на товара до Полша – гориво, винетни такси и такива за преминаване на границите.

  Росен Плевнелиев: Актът на терор в Ница е посегателство срещу основите на нашата цивилизация

След като същия ден сумата била получена от обвиняемия, той решил да не извършва възложения курс до Полша, да напусне фирмата и да задържи парите за себе си, като компенсация за неизплатени му трудови възнаграждения и глоби, заплатени лично от него.

За това свое решение обвиняемият Н. уведомил баща си, който работел в същата фирма. Паркирал камиона пред дома му в с. Струмяни и му предал ключовете, като му казал да уведоми за взетото решение управителя Й.А.

А.Н. не се явил в офиса на фирмата да подпише издадената заповед за прекратяване на трудовото правоотношение и задържал преведената по банковата му сметка сума в размер на 3000 лева. Впоследствие, след подадена от управителя на фирмата жалба в Районна прокуратура – Сандански, е било образувано досъдебно производство по случая.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.