съдия Зорница Тодорова Окръжен съд Русе

На 05-ти юни съдия Зорница Тодорова изнесе последната от серията лекции, предвидени за възпитаниците на МГ „Баба Тонка“ гр. Русе за учебната 2018/2019 година в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Пред десетокласници от гимназията беше представена темата „Подкуп“.

В началото съдия Тодорова очерта разликите между активния и пасивния подкуп и запозна младежите с основния и квалифицираните състави на това престъпление по Наказателния кодекс. За да разберат учениците същността на иначе сложната юридическа материя, магистратът даваше примери от реалния живот: лице, управляващо автомобил предлага пари на полицай, за да не му състави акт за нарушение, и обратното – полицай поисква от лицето определена сума, ученик дава бонбони на директора или на учителя. С подобни ситуации от ежедневието десетокласниците научиха кой може и кой не може да бъде субект на престъплението подкуп, кое имуществено благо може да бъде предмет на престъплението, както и какви наказания е предвидил законодателят.

  Така ли трябва да изглеждат нашите деца на 15 септември?

Ученици Русе

Във втората част от срещата съдия Тодорова обясни подробно нашумялото дело „Иванчева“, разказвайки механизма на извършването на деянията от тримата подсъдими, както и мотивите на първоинстанционния съд, с които е произнесъл тежките присъди.

Това беше последна лекция на съдия от Окръжен съд – Русе в гимназията. За финал на учебната година другата седмица ученици ще посетят Съдебната палата и ще се запознаят с работата на съдебната администрация.