руски самолет

Русия ще проведе наблюдателна мисия над територията на България от утре (5 юни) до 9 юни в изпълнение на Договора за установяване на режима „Открито небе“.

Групата за наблюдение от Русия ще бъде съпроводена от експерти по контрола на въоръженията от дирекция „Стратегическо планиране“ и специалисти по прилагане на договора „Открито небе“ от Командването на Военновъздушните сили, съобщиха от Министерството на отбраната.

Дейността ще включва полет с руски самолет за наблюдение Ан – 30 Б по предварително съгласуван маршрут със заснемане от въздуха на определени участъци от територията на страната. По време на полета действията на руския екипаж ще бъдат контролирани от български експерти на борда на самолета.

Ангажиментите, поети от България по Договора „Открито небе“, допринасят за прилагане на мерките за укрепване на доверието и сигурността в европейски и световен мащаб.

Договорът за установяване на режима „Открито небе“ (ДОН) е открит за подписване на 24 март 1992 г . в Хелзинки. Той влиза в сила от 1 януари 2002 г., след ратифициране от всички страни по него. България подписва договора на 24 март 1992 г. и го ратифицира на 15 април 1994 г.

  Гл. секретар на МВР: Заплаха за терористичен акт у нас няма

Договорът за установяване на режима „Открито небе“ е специфичен елемент в набора от мерки и договорености в областта на контрола на въоръженията. Неговото основно значение е в осигуряването на възможността за мониторинг на териториите на страните чрез използването на технически средства. Страните могат да провеждат определен брой наблюдателни полети за събиране на информация годишно и са задължени да приемат определен брой полети над своя територия.

За да бъде подпомагано изпълнението на ангажиментите на страните по Договора за установяване на режима „Открито небе“, е създадена Консултативната комисия по „Открито небе“. Заседанията на Консултативната комисия се обслужват от Секретариата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).