Съд Прокуратура

         Районна прокуратура – Сандански разпореди проверка по повод статия в онлайн изданието на вестник „Струма“, озаглавена „РЗС алармира за вандалска сеч в Сандански! Изпратено е отворено писмо до Окръжния прокурор“.

С оглед разпространена в нея информация за евентуално извършено престъпление е възложена проверка с цел установяване на действителното фактическо положение и преценка налице ли са данни за извършено престъпление от общ характер.

В хода на проверката е разпоредено снемане на подробни сведения от подателя на сигнала, включително и относно извършители и поръчители на изсичането на дървета. Изискани са справки от отговорните институции относно наличие на уведомяване и разрешителни за извършване на сеч, в това число на всички вековни дървета по поречието на реката и в парка на гр. Сандански. Възложено е на органите на МВР при РУ – гр. Сандански, съвместно с представители на община Сандански, РИОСВ и ДГС, да извършат обход на място и установят отрязаните дървета.