Районен съд Варна

Случаят е от 10  август 2016 година. 54-годишен мъж, извършващ разнос на пратки по договор с куриерска фирма, трябвало да достави до адрес на получател писмо от данъчната администрация, съдържащо решение по ревизионен акт.  Без да отиде на адреса и връчи пратката лично на получателя срещу подпис, куриерът собственоръчно изписал имената му, датата, час на предаване и положил подпис вместо  него в протокола и известието за доставка, с които се отчитал пред куриерската фирма и доказвал прекратяването на задължението за връчване. По този начин, със съставянето  на неистински частни документи, 54-годишният мъж извършил документно престъпление, наказуемо по чл.309 от Наказателния кодекс.

54-годишният мъж е неосъждан досега и от деянието не са причинени имуществени вреди. По внесено от прокуратурата постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност, Районен съд – Варна му наложи административно наказание – глоба в размер на 1000 лева. Съдебното решение подлежи на обжалване в 15-дневен срок.