язовир-1

Върховната административна прокуратура (ВАП) е разпоредила нова проверка на състоянието на язовирите, съобщиха от държавното обвинение. Тя трябва да се извърши от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), на която бе прехвърлен контролът върху съоръженията.

Това е третата подобна проверка на ВАП. Предишните две показаха едни и същи нарушения и никакви действия за отстраняването им. Основните пропуски бяха лошо състояние на язовирните стени, липса на измервателна и контролна апаратура, непочистени изпускатели, неремонтирани преливници и др.

Сегашната проверка трябва да установи дали всички язовири са обследвани, дали стените им са технически изправни и дали опасните водоеми са изпуснати.

Източник: Кросс