Българският еврокомисар Мария Габриел, евродепутатът Емил Радев и вицепремиерът Томислав Дончев взеха участие във форум, посветен на новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Форумът „Хоризонт Европа- образование, иновации, научни изследвания“, организиран от Областния информационен център Варна, се проведе в зала „Аула“ на Икономическия университет в морската столица.

Повреме на форумът бяха засегнати и някои належащи теми като мерките срещу разпространение и достигане на коронавируса в нашата страна и превантивните методи за намаляване на броя на раковоболни.

Бюджетът предвиден за програмата е 100милрд. евро, което би могло да помогне за постигане на по-високи амбиции за проекта, като този бюджет е предложен пред комисия и следва да бъде обявен окончателен отговор.

Основните пет приоритетни теми в проекта са :

– мисиля за борба с рака

– енергийна ефективност

– чистота на водите

– качество на храните

– прецизност в звмеделието

Програмата “Хоризонт Европа” предвижда все по-голямо внедряване на технологиите в нашата страна.