Ден на отворените врати Окръжен съд Русе

На 24-ти октомври 2019 г. Окръжен съд – Русе отвори врати за всички желаещи да се запознаят отблизо с дейността на институцията. Инициативата е част от кампанията на Висшия съдебен съвет (ВСС) за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“.

Денят на отворените врати в Окръжен съд – Русе за четвърта поредна година стартира с участието на студенти от Юридическия факултет към Русенски университет „Ангел Кънчев“, подготвени от гл.ас.д-р Доротея Димова. Те бяха предварително запознати с казус, който реално е разгледан преди няколко години от съдия Николинка Чокоева и имаха за задача да изготвят искова молба, отговор на исковата молба и отговор от третото лице-помагач. Благодарение на отличната си теоретична подготовка, се бяха справили много добре и с тази задача и прочетоха написаните от тях документи, за да запознаят множеството присъстващи в залата с този казус. Едва след това заеха съответните им места в съдебната зала и пресъздадоха съдебното заседание, разпитвайки един „свидетел“ и едно „вещо лице“. Съдия Чокоева ги поздрави за блестящото им представяне и им връчи грамоти, календари и химикали.

  Окръжен съд – Русе посрещна първите си гости за 2019 г.

Втората половина на деня започна с награждаването на победителите от обявения преди месец конкурс за ученическо есе за ученици от VІІІ до ХІІ клас от област Русе. Съдия Аглика Гавраилова и съдия Антоанета Атанасова изразиха задоволството си от не малкия брой на младежите, отделили от ценното си време да пишат по темата „Законът и справедливостта“. Съдия Гавраилова отбеляза колко дълбоко са вникнали в материята, цитирали са мисли на философи и то съвсем на място, а също така са изразили и личното си отношение, което беше част от условията, на които трябва да отговаря есето. Съдия Атанасова, от своя страна, разкри колко трудно е било за комисията да излъчи победител предвид високия стил на всички творби и затова награди /календар и химикал с логото на Окръжен съд – Русе/ получиха всички автори. Есето, класирано на първо място, беше на Мелиса Замфирова от МГ „Баба Тонка“ гр. Русе и получи ваучер за книги на стойност 50 лв. и грамота. Анабела Цанкова от НУИ „Проф.Веселин Стоянов“ гр. Русе и Димитър Петков от ПГИУ „Елиас Канети“ гр. Русе получиха поощрителни награди – ваучери на стойност по 20 лв. за книги и грамоти. По традиция победителят прочете есето си пред всички присъстващи.

  Представители на Клуб „Младежки парламент” в Русе ще участват в симулиран наказателен процес

Кулминацията на деня беше симулативния наказателен процес по приказка за Хитър Петър, разигран от шестокласници на МГ „Баба Тонка“ гр. Русе. Изключителен колорит внасяше облеклото на участниците в процеса – самият Хитър Петър, свидетелите и подсъдимият бяха облечени в народни носии, магистратите – в тоги, а охранителят – с полицейска униформа. Преди да започне процеса, „адвокатът“ прочете приказката, за да запознае публиката с казуса. Така всички присъстващи научиха за изключително тежкото престъпление отвличане в условията на опасен рецидив, което е извършил Бирникът спрямо Хитър Петър, завързвайки го за дърво. След това „съдът“ в разширен състав от двама съдии и трима съдебни заседатели разгледа делото и след оттегляне на тайно съвещание се произнесе с присъда – виновен, като му наложи наказание лишаване от свобода за срок от десет години при първоначален строг режим.

Веднага след това съдия Росица Радославова от наказателното отделение на Окръжен съд – Русе поднесе своите адмирации към участниците за отличното им представяне и отдадеността им при провеждането на симулативния процес, като сподели изненадата си колко детайлно учениците са успели да вникнат в ролите и да пресъздадат атмосферата на едно напълно реално съдебно заседание. Тя ги награди с грамоти, календари и химикали с инициалите на ОС – Русе, а на госпожа Миглена Дамянова връчи благодарствен адрес към директора на гимназията и всички учители, дали своя принос в подготовката на младежите.

  Осъдиха община Русе за дупка на пътя

През целия ден гражданите имаха възможността да присъстват в съдебна зала и да наблюдават заседанията по насрочените за деня съдебни дела.

Чрез инициативата „Ден на отворените врати“ Окръжен съд – Русе цели да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и изграждане на доверие в работата на институцията и на съдебната система като цяло.