Ñîôèÿ (26 ìàðò 2017) Ïðåäñåäàòåëÿò íà ÁÑÏ Êîðíåëèÿ Íèíîâà íàïðàâè êîìåíòàð íà ïðîãíîçíèòå ðåçóëòàòè â öåíòðàëàòà íà ïàðòèÿòà íà óë. „Ïîçèòàíî” 20. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ(ÂØ)

Макар и извън парламента, левите депутати следили изкъсо работата на останалите законотворци и установили, че те не били свършили нищо.

След три месеца отсъствие БСП „кацнаха“ в парламента
„Интересувахме се от работата на Народното събрание и няма как да изгубим тренинг като депутати“, коментира зам.-шефът на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев и добави, че работата на народните избраници е не само да натискат копчето и да гласуват, ами и да се срещат с избирателите си.
Той даде крайно негативна оценка на работата на парламента за трите месеца, през които левицата отсъства от пленарната зала.

„Нищо не се свърши. Парламентът работеше между 2 и 3 часа, нямаше достатъчно законодателство, но пък се връщаме в един променен парламент – няма го Цветан Цветанов, няма го Данаил Кирилов, но пък Делян Пеевски вече всеки ден идва на работа, което е доста добре, хората са спокойни, така че очакваме конструктивна работа в НС през следващите месеци до изборите, които ни предстоят за местна власт“, коментира Стойнев.

Според него социалистите не са сгрешили с решението си да бойкотират парламента.

„Две седмици преди изборите БСП беше първа политическа сила и тогава всичко говореха, че е много добра тактика да напуснем НС, след това се оказа, че не е така, но ако бяхме останали в парламента, щяхме да продължим със скандалите и и противопоставянето, което на избирателите не се харесва“, каза още той.

„Не смятам, че изборите бяха загубени от нашето отсъствие от парламента“, призна социалистът.

Според него БСП винаги е била конструктивна опозиция и ще продължи да бъде такава.

А за законопроекта за намаляването на ДДС върху хляба и лекарствата, който ДПС обяви, че готви, Драгомир Стойнев припомни, че БСП вече е внесла такъв, но мнозинството го е отхвърлило.

„Идеите за намаляване на ДДС са леви, ще е странно сега, ако ГЕРБ подкрепи законопроекта на ДПС, а нашия отхвърли, ще трябва да даде обяснения“, коментира той.

Автор: Камелия Цветанова

Източник: dnes.bg