Турско-робство

Съжителството“ от учебните програми по история за 10-ти клас вече ще е „завоевание“ и „завладяване„. Според работните проекти за новите учебни програми, които Министерството на образованието публикува, десетокласниците ще учат „етапите на османското завладяване на Балканите“. Вместо как сме „съжителствали с османците“, децата ще учат и „причини и последици от османското завоевание на българските земи“. В учебниците по история за десети клас ще попадне още комунистическият режим и характеристики на тоталитарната държава, пише Дарик.

Според работните планове на учебните програми по история за 10-ти клас, ще се изучават и примери за зависимостта на българската външна политика от СССР. Десетокласникът ще описва чрез изображения от периода характерни белези на култа към личността в периода 1945-1989 година. Ученикът ще трябва и да обяснява механизмите за контрол на комунистическия режим върху интелигенцията.

Ще се учи и съвременна история – след 1989-та година. Според плановете за учебни програми учениците ще четат за мажоритарна и пропорционална избирателна система, както и за служебно правителство. Ще се обяснява прехода към многопартийна политическа система, както и ролята на България като фактор на стабилност на Балканите и Европа.

  Как си тръгнаха депутатите от 43-ото НС

Учениците в 12-ти клас вече ще се учат да развиват комуникативните си компетентности в устното и в писменото общуване. А именно – как да се държат при интервю при кандидатстване, за създаване на мотивационно писмо при кандидатстване за работа и за създаване на реферат.

Сред предметите, които децата в трети клас ще изучават е и „Технологии и предприемачество„. Там третокласникът ще разбере що е то „рециклиране“, ще прилага рецепти за приготвяне на здравословна храна и ще изброява начини за пестене на енергия за отопление и осветление на сгради и жилища.

От Министерство на образованието уточняват, че същинското обществено обсъждане ще започне, когато се публикуват проектите за учебни програми за всички класове. В началото на 2017 г. ще бъдат публикувани проектите на програми за 3., 7. и 9. клас.