Прокуратура

Окръжна прокуратура – Благоевград е предала на съд А.Ч. за представяне на неверни сведения с цел получаване на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз и за документно престъпление.

В периода от две години – от м. юни 2015 г. до м. юни 2017 г., обвиняемият Ч. неколкократно представял пред Общинска служба „Земеделие“ в гр. Благоевград неверни сведения, за да получи средства от Европейски фондове – за гарантиране в земеделието и за развитие на селските райони, по различни схеми.

За целта той подавал Заявления за подпомагане, с приложени документи, в това число таблици за използвани парцели. С тях А.Ч. невярно декларирал, че ползва на правно основание имот с площ 1,502 декара в землището на с. Падеш.

Освен това обвиняемият съзнателно се ползвал от неистински частни документи – договори за отдаване под наем на земеделска земя. На тях им бил придаден вид, че са подписани от В.С. от Благоевград, което не отговаряло на истината.

  Ново звено в МВР ще се занимава с еврофинансирането на границата с Турция

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.