Обучиха младежи във Варна за рисковете от сексуална експлоатация

Над 200 деца, младежи и възрастни между 12 и 35 години се включиха в инициативата “Hope” (Надежда). Това е международна кампания, която се провежда в България, Белгия и Англия. Целта е да бъдат запознати хората с увреждания и от малцинствените групи с начините, по които могат да попаднат в сексуална експлоатация и как да се предпазят от това.

От началото на 2017-та година периодично се проведоха различни събития по темата. Дванадесет ментори изготвиха специална програма, включваща серия от работилници (workshop-и) и други дейности. Те се провеждаха на различни места в зависимост от участниците – младежки клубове, училища, центрове за настаняване от семеен тип, неправителствени организации и други  на територията на Варна и региона. Работилниците включваха много практични съвети, ролеви игри и разговори с хора, които са били жертва на сексуална експлоатация. Наблегнато бе също и на комуникацията в Интернет, защото от там много често тръгва процеса по сексуална експлоатация. Цялата програма е базирани на метода “Пръстенът на безопасноста” на канадския социолог Дейв Хингсбъргър.

  Подготвят наши медици как да реагират при терористичен акт

Обучиха младежи във Варна за рисковете от сексуална експлоатация2

През тази година по идея на участниците бяха създадени и видеоклипове показващи реални ситуации на сексуална експлоатация. Младежите сами изготвиха сценариите и участваха в реализирането им. Те са използват при работата с деца и младежи и чрез тях се повишава осъзнаването на рисковете от сексуална експлоатация.

На базата на програмата на менторите бе разработено учебно помагало за превенция на сексуалната експлоатация. Също предстои да се създаде и онлайн библиотека на сайта на организацията, в които да бъдат публикувани материали свързани с темата. Тя ще помогне  на различни неправителствени организации, учители и други хора, които искат да работят в сферата на превенцията на сексуалната експлоатация. Така опитът от инициативата „Hope” ще бъде разпространен извън границите на Варна.

Финалът на кампанията бе поставен с конференция в Англия където партньорите от трите страни („Британски институт за хора със специални потребности“ (BILD) – Бирмингам,
„Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) –Брюксел и социална асоциация „Св. Андрей“ – Варна) обсъдиха добрите практики и план за продължаване на работата по темата за превенцията на сексуалната  експлоатация. Дейностите в рамките на инициативата са съфинансирани по програма „Дафне“ на Европейската комисия.

  БСК: За 10 години младите у нас са намалели почти наполовина