Обучиха младежи във Варна за рисковете от сексуална експлоатация

Над 200 деца, младежи и възрастни между 12 и 35 години се включиха в инициативата “Hope” (Надежда). Това е международна кампания, която се провежда в България, Белгия и Англия. Целта е да бъдат запознати хората с увреждания и от малцинствените групи с начините, по които могат да попаднат в сексуална експлоатация и как да се предпазят от това.

От началото на 2017-та година периодично се проведоха различни събития по темата. Дванадесет ментори изготвиха специална програма, включваща серия от работилници (workshop-и) и други дейности. Те се провеждаха на различни места в зависимост от участниците – младежки клубове, училища, центрове за настаняване от семеен тип, неправителствени организации и други  на територията на Варна и региона. Работилниците включваха много практични съвети, ролеви игри и разговори с хора, които са били жертва на сексуална експлоатация. Наблегнато бе също и на комуникацията в Интернет, защото от там много често тръгва процеса по сексуална експлоатация. Цялата програма е базирани на метода “Пръстенът на безопасноста” на канадския социолог Дейв Хингсбъргър.

  Варна: Евакуация на кметство Аспарухово (СНИМКИ) ОБНОВЕНА

Обучиха младежи във Варна за рисковете от сексуална експлоатация2

През тази година по идея на участниците бяха създадени и видеоклипове показващи реални ситуации на сексуална експлоатация. Младежите сами изготвиха сценариите и участваха в реализирането им. Те са използват при работата с деца и младежи и чрез тях се повишава осъзнаването на рисковете от сексуална експлоатация.

На базата на програмата на менторите бе разработено учебно помагало за превенция на сексуалната експлоатация. Също предстои да се създаде и онлайн библиотека на сайта на организацията, в които да бъдат публикувани материали свързани с темата. Тя ще помогне  на различни неправителствени организации, учители и други хора, които искат да работят в сферата на превенцията на сексуалната експлоатация. Така опитът от инициативата „Hope” ще бъде разпространен извън границите на Варна.

Финалът на кампанията бе поставен с конференция в Англия където партньорите от трите страни („Британски институт за хора със специални потребности“ (BILD) – Бирмингам,
„Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) –Брюксел и социална асоциация „Св. Андрей“ – Варна) обсъдиха добрите практики и план за продължаване на работата по темата за превенцията на сексуалната  експлоатация. Дейностите в рамките на инициативата са съфинансирани по програма „Дафне“ на Европейската комисия.

  Медици искат национален център по спешна медицина