Архитект Виктор Бузев

Община Варна е в готовност да стартира процедурата за изработване на Подробен устройствен план за местността „Малка чайка“. За тази цел в тазгодишния общински бюджет има заложени средства, стана ясно на днешното заседание на комисията по архитектура към местния парламент.

Темата бе извадена на дневен ред по повод искане на група граждани за именуване на улица в местността. Пред съветниците главният архитект Виктор Бузев каза, че част от имота попада в неурегулирана територията и теренът няма всички атрибути да се нарече улица.

„Има действащ устройствен план само за малка част от местността. Това означава, че въпросната „улица“ е с начало, но без край“, каза арх. Бузев и уточни, че искането не е законово издържано.

Комисията отложи вземането на решение до изработването и приемането на ПУП за „Малка чайка“.

Другото решение, което съветниците гласуваха, е да се промени ПУП на имот, който е част от парцела на Градска болница. Става дума за улица, която обаче няма такъв статут.

  Общинските съветници одобриха разширяване на два хотела в к.к. „Златни пясъци“

„Този терен физически е улица – с бордюри и тротоари. Административно съществува на картата, но го няма в регулационните планове. За да излезе от парцела на Градска болница и да стане улица отново, трябва да се направят корекции“, допълни арх. Бузев.