Кърлеж

Против кърлежи ще третират парка квартал „Владиславово”. В следващите три дни против кърлежи ще пръскат в училищните дворове. От 18 април до 5 май служителите от общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ ще обработят и дворовете на детските заведения.

Използваните за обработката химикали са предназначени за битова употреба и притежават ниска токсичност. Обозначителни табели ще предупреждават гражданите за третираните площи.