В този екодом има басейн и сауна. Той произвежда три пъти повече електроенергия, отколкото му е необходима.
Eko_kushta_Norvegia2Норвежки изследователи, в партньорство с архитектурната фирма “Snohetta”, построяват покрива на къщата, покрит със слънчеви панели. Чрез топлообменници, излишната генерирана от колектори енергия се отвежда до басейна и го топли. На всеки етаж има по един радиатор, а във всяка стая има сензори. Те засичат дали светлината и топлината се изразходват ефективно и дали са насочени към ползвателите на дома. Къщата произвежда 23,2 KW/h енергия на година, а се нуждае от едва 7.2.

Eko_kushta_Norvegia5
Построен в Ларвик, Норвегия, този прототип би могъл да се превърне в най-добрия пример за дом на бъдещето. Той има покрив, върху който са разположени 150кв. м. слънчеви панели, произвеждащи електричество. Наклонен точно на 19 градуса към югоизточната страна, покривът гарантира, че панелите ще уловят възможно най-много слънчева светлина. Върху него се намират още и термални панели, чието предназначение е да топлят водата в къщата, която всъщност е дъждовна.
Прозорците също са проектирани така, че да улавят максималното възможно количество слънчева светлина, за да може домът да се запази топъл, дори и през зимата.
Eko_kushta_Norvegia6Къщата разполага и с открит кът за хранене, направен от рециклирана дървесина и има зеленчукова градина за производство на храни в малък мащаб. Строителните материали са специално подбрани. Те са с минимално въздействие върху околната среда, със съвсем малки въглеродни емисии. Всяка къща е проектирана като еднофамилна. Нейните подобрения, заедно с геотермалната енергия от енергийни кладенци в земята, са достатъчни за задоволяването на семейните енергийни нужди и могат да захранват електрически автомобил целогодишно.

Eko_kushta_Norvegia8

Eko_kushta_Norvegia