България и Европа

Над 90 млн. лева в бюджета на община Варна за 2019 г. ще бъдат осигурени от европейски проекти и програми. Те са с около 11 млн. лева повече в сравнение с миналата година.  Това показва разчетът на средствата от Европейския съюз на община Варна, който беше приет от членовете на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“.

През 2019 г с европейски средства предстои да бъде извършена модернизация на Пречиствателната станция за отпадъчни води в к.к. „Златни пясъци“  на стойност 23 млн. лева.    Друг мащабен проект е този за рибарското пристанище „Карантината“, за който са осигурени 13 млн. лева европейско финансиране. През тази година ще продължат също основните ремонти в няколко варненски училища, финансирани по ОП „Региони в растеж“.

По същата програма се изпълнява и проектът е за благоустройство и естетизация на градската среда. Ремонтните дейности по някои от обектите, включени в проекта, са към своя край, но други ще бъдат направени през тази година. Сред тях е обновяването на Морската градина – монтиране на ново осветление, изграждане на нови площадки за спорт, обособяване на кътове за отдих.

  Бюджетът за следващата година ще бъде готов преди президентските избори на 6 ноември

През тази година предстои общината да защити няколко проекта за града, които ще бъдат финансирани по ОП „Региони в растеж“. Един от тях е за реставрация, консервация и социализация на туристически обекти, като индикативната стойност на проекта е близо 9,8 млн. лева. Проектното предложение предвижда реставрация на Аладжа манастир и включване на туристически атракции.

Общината очаква да получи европейско финансиране и за ремонта на приюта за бездомници. Проектът на стойност 2,47 млн. лева вече е подаден в управляващия орган. След като получи одобрение и бъде подписан договорът, ще може да започне изпълнението на проекта.