Най-много български граждани живеят в Германия – 416 000. Данните са на Министерството на външните работи на България за българите в чужбина, които са изпратени до сайта eurochicago.com, съобщава Дарик.

В Турция живеят 350 000 българи, в САЩ – 300 000, в Гърция – също 300 000, в Испания – 250 000, във Великобритания – 200 000, в Италия – 120 000, в Канада – 70 000, в Австрия – 35 000, в Молдова – 31 000, в Кипър – 25 000, в Чехия – също 25 000, в Южна Африка – 20 000, в Швейцария – 12 000, в Норвегия – 7 000, в ОАЕ – също 7000, в Малта – 6000, в Полша – 4000, в Йордания – 1000 и пр.

За Франция числото е 60 000-80 000, за Австралия – 10 000-15 000, за Нова Зеландия – 3000-5000.

Ако сравним новополучените данни с данните отпреди седем години (след предишното запитване до МВнР), ще видим, че през 2011 г. броят на българските граждани в Германия е бил само 74 869, а сега числото е над 400 000 и това е доста повече от САЩ, Гърция и Испания.

  Българин от Лондон отвърна на удара! Не всички чистим кенефи, но на всички ни писна от „герои“ като Патриция Кирилова

За 2011 г. данните за Великобритания са 100 000 български граждани, за Франция – 30 хиляди, данните за Турция – 500 000. Българските граждани във Великобритания са се увеличили за 7 години със 100 000, тези във Франция с 30-50 000, а тези в Турция са намалели със 150 000.

Данните за САЩ, за Гърция и за Испания са същите, както сега. Излиза, че за седем години няма никакви промени в броя на българските граждани в тези страни, което едва ли е така, се констатира в съобщението на eurochicago.com.