Най-много български граждани живеят в Германия – 416 000. Данните са на Министерството на външните работи на България за българите в чужбина, които са изпратени до сайта eurochicago.com, съобщава Дарик.

В Турция живеят 350 000 българи, в САЩ – 300 000, в Гърция – също 300 000, в Испания – 250 000, във Великобритания – 200 000, в Италия – 120 000, в Канада – 70 000, в Австрия – 35 000, в Молдова – 31 000, в Кипър – 25 000, в Чехия – също 25 000, в Южна Африка – 20 000, в Швейцария – 12 000, в Норвегия – 7 000, в ОАЕ – също 7000, в Малта – 6000, в Полша – 4000, в Йордания – 1000 и пр.

За Франция числото е 60 000-80 000, за Австралия – 10 000-15 000, за Нова Зеландия – 3000-5000.

Ако сравним новополучените данни с данните отпреди седем години (след предишното запитване до МВнР), ще видим, че през 2011 г. броят на българските граждани в Германия е бил само 74 869, а сега числото е над 400 000 и това е доста повече от САЩ, Гърция и Испания.

  Гурбетчийки: По-добре да береш ягоди в чужбина, отколкото да си висшист в България

За 2011 г. данните за Великобритания са 100 000 български граждани, за Франция – 30 хиляди, данните за Турция – 500 000. Българските граждани във Великобритания са се увеличили за 7 години със 100 000, тези във Франция с 30-50 000, а тези в Турция са намалели със 150 000.

Данните за САЩ, за Гърция и за Испания са същите, както сега. Излиза, че за седем години няма никакви промени в броя на българските граждани в тези страни, което едва ли е така, се констатира в съобщението на eurochicago.com.