f954488d36db1eb729ebe0205ffb8e03

Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца до 2020 г. обяви, че над 200 непълнолетни всяка година са жертва на наилие. Почти 2000 деца пък са насилвани, става ясно от данните.

Шокиращото е, че годишно около 50-60 деца на възраст между 0 и 3 години стават жертва на насилие, съобщава БГНЕС. Освен на сексуално, хлапетата са се оплакали от физическо и психическо насилие, както и отпренебрегване от страна на родителите. През 2015 г. общо 1839 деца са станали жертви на насилие. Според мястото на извършване на престъплението, това се е случвало: в семейството – 1224 деца; в училището – 183 деца; на улицата – 206 деца; в специализирана институция – 23 деца; в приемно семейство – 14 деца; в резидентна услуга – 89 деца; при близки и роднини – 43 деца; на обществено място – 57 деца.

“Изключително важна е и ролята на училището, където детето прекарва голяма част от времето си. Често учителите са първите, които могат да забележат симптомите на преживяното насилие”, посочват авторите на Националната програма за превенцията и злоупотребата с деца. За да увеличи превенцията срещу насилието и злоупотреба с деца, държавата планира да актуализира правната рамка, да се създаде база данни за случаи на деца, жертви и извършители на насилие, да се повиши ефективността на системата за сигнализиране и спешно интервениране, както и да се осъществява мониторинг върху работата по случаите на насилие над деца.

  Нов случай на насилие над медицинско лице

източник:кросс