Забраниха достъпа до крайбрежните алеи и плажове във Варна

До отмяната на извънредното от РЗИ Варна въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Община Варна, считано от 00.00 часа на 12.04.2020г.: 1. Преустановяват се посещенията и достъла на хора до крайбрежните зони и плажове на терйторията на община Варна. 2. Забранява се достъпьт на пътни превозни средства (с изсключение на тези със специален режим на движение) и граждани, от пътната настилка от източната част на Станчовата алея ( след ресторант "ПАРМИ") до бариерата на плувен комплекс "Приморски". От РЗИ Варна са информирали областния управител и кмета на Община Варна, както и директора на ОД на МВР Варна, за да съществяват изпълнението по контрол за изпълнение на мерките. Заповедта е на основание чл.63 ал.2 от Закона за здравето, във връзка с заповед N РД -01- 143/20.03.2020г. и заповед N РД -01-195/10.04.2020г. на министъра на здравеопазването и съобразно усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 на територията на страната и обявеното с решение от 1 З.ОЗ.2020г. на Народното събраниё на Република България извънредно положение, От РЗИ Варна информират, че COVID 19 е инфекциозно заболряване обявено за пандемия. Рискът би се запазил, като умерен само ако се прилагат строги и ефективни противоепидемични мерки, като със заповедта се въвеждат неотложни противоепидемични мерки с цел осигуряване на живота и защита на здравето на гражданите. Мерките по тази заповед и разпореденото предварително изпълнение се предприемат с цел ограничаване на епидемията от COVID 19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Това обосновава характера им на мерки от изключително висок обществен интерес. Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими вреди за живота и здравето на хората.

СПЪТНИК винаги горещо е помагал на независимите частни сцени! Защото нашата любов и съпричастност е тяхната единствена субсидия! Да го направим заедно сега! ТУК!
Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар