Врабчетата изчезват

Популацията на врабчето намалява наполовина. Това сочат данните на Българското дружество за защита на птиците. Поради тази причина на 22 април ще се проведе поредното преброяване на птиците. Кампанията се осъществява за седма поредна година.

Сред причините за изчезването на врабчето са застрояването на зелените площи, както и шумът в градска среда.

"Птиците разчитат на такива площи, за да могат да създадат гнезда и да се размножават. В много европейски градове дори изобщо този вид не се среща вече. Затова парковете трябва да се поддържат, да се спре застрояването, което не е урегулирано. Става дума за комплексни мерки, не само за една“, обясни пред "Телеграф“ Милена Иванова от Българското дружество за защита на птиците. Тя съобщи, че в кампанията е необходимо да се регистрираме и на 22 април само за 10 минути да преброим врабчетата около нас. За целта трябва да посочим от кое населено място се включваме в инициативата.

Тенденция

Вече няколко години домашното врабче попада в категорията на намаляващи видове у нас. Тенденцията е от 2005 година насам.

"Птиците са индикатор за случващото се в природата, а врабчетата като градски птици са показател за това, което се случва със средата, в която и ние живеем. Ако условията за живот в градовете са неблагоприятни за птиците в тях, значи вредят и на хората“, каза още Милена Иванова. Тя изтъкна, че има негативни тенденции и сред други видове у нас. Така например пред изчезване е ловният сокол, като у нас има само две гнездящи на свобода двойки.

Популация

"Имаме специални проекти, насочени към запазване на популацията. Но усилията за това ще са дългогодишни. Нашата кампания ще продължи още четири години“, заяви още Иванова.

Спад се наблюдава и при градската лястовица, скореца и черноглавата овесарка. Популацията на гугутката пък е стабилна, като преди е показвала положителна тенденция. Данните сочат и че намаляват кукувицата, дебелоклюната чучулига, сивата врана и пъдпъдъкът.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар