„Топлофикация Русе“ осъдена да заплати 80 000 лв. обезщетение на жената, паднала в дупка с вряла вода

  Окръжен съд – Русе уважи изцяло предявените искове и осъди „Топлофикация Русе“ АД да плати на 45-годишната Н. Ю. обезщетение в размер на 80 000 лв. за причинени неимуществени вреди и 846.74 лв. – обезщетение за имуществени вреди, причинени на ищцата на 01.12.2018 г. от пропадане в дупка с вряла вода вследствие авария на уличен топлопровод в гр. Русе, кв. „Здравец-изток“, зад блок „Чайковски“. Съдът е взел предвид  конкретните и специфични особености в казуса през призмата на чл. 52 от ЗЗД, а именно – болнично лечение в продължение на три седмици, съпътствано с непосилни болки и страдания („адски“), налагало обезболяване с морфин, претърпени седем оперативни интервенции, наличието на опасност за живота на пострадалата поради развития белодробен оток и интоксикация, останалите трайни белези по крайниците на жена в млада възраст, липсата на пълно възстановяване и продължаващи година след инцидента болки в глезена и оток с вероятност за трайно увреждане – до живот, непреодоляната емоционална и психическа травма и настъпилото рецидивиращо депресивно разстройство, лекувано с антидепресанти и терапии, довели и до увеличаване на теглото, ограничаването на социалните и трудовите функции на ищцата, проблемите й в семейните контакти, с ъдът по справедливост е определил обезщетение в размер на 80 000 лева, с което е уважил претенцията в пълен размер. В мотивите си съдът коментира всички доказателства по делото – писмени документи и експертизи, включително и свидетелските показания на Е. Х. – работник в „Топлофикация“, както и Правила за работа в аварийна ситуация, които установяват, че е налице бездействие на служителите на ответника при изпълнението на възложената им работа, което е довело до процесния инцидент – мястото не е било обезопасено. Независимо, че сигналът е постъпил рано сутринта на 01.12.2018 г. и е констатиран около 10 часа от дежурния служител, до 19 часа не са предприети никакви действия, за да бъде обезопасено мястото. Изчаквано е с общ камион да бъдат обозначени всички аварии за конкретната дата, което след изминалите девет часа, все още не е било сторено. Дори и към настоящия момент не е променена тази практика и организация на работа в ответното дружество, лишена от логика, отговорност и ангажираност към опазването на здравето и живота на гражданите. Съдът счете, че възражението на ответника за съпричиняване от страна на ищцата (небрежност и нехайство да премине през алея, откъдето излиза пара) е несъстоятелно, защото не гражданите имат задължение да следят къде има авария и дали от мястото на теча излиза пара, за да я заобиколят, а в задълженията на топлопреносното предприятие е да констатира аварията и да обезопаси мястото, за да предотврати инциденти. Несъобразителност не би могла да е налице от страна на гражданин, преминаващ по пешеходна алея, при мъгливо и заснежено време, без видими деформации по настилката, без предпазни ленти, сигнализиращи опасност. Тълкуване в обратния смисъл би било превратно и лишено от правна и житейска логика, според мотивите на съда. Решението на Окръжен съд – Русе подлежи на обжалване в двуседмичен срок.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар