СИДП провежда онлайн обучение по безопасност на труда

Онлайн обучение по здравословни и безопасни условия на труд ще се проведе в Североизточното държавно предприятие днес. Формата на обучение е дистанционна и е избрана, заради изискванията на извънредното положение, според които не е разрешено събирането на много лица на едно място. Опасността от заразяване с COVID-19 накара експертите на СИДП и лекарите, които ще водят занятията да изберат приемлива форма на обучение, която да позволи новостите в здравното законодателство да достигнат до всички работещи в системата на предприятието. По време на занятието, в което ще участват експерти от всички 18 стопанства на СИДП, ще бъдат обсъдени теми свързани с предпазване от заразяване с COVID-19 по време на работа, трудови злополуки, работа на открито, трудоустрояване  и дейности на групите по условия на труд и комитет. Обучението се организира от Айсел Айнурова – експерт „Превенция и контрол“ в СИДП-офис Варна.      


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар