Ще умуват как варненските училища да ползват безплатно зала "Конгресна"

Създаването на работна група, която да прецизира предложението за безплатно ползване на зала „Конгресна“ от варненските училища, подкрепи ПК „Наука и образование“ към местния парламент. В състава на групата ще влязат членове на комисиите по култура, финанси и бюджет, наука и образование, както и представители на администрацията и на търговското дружество „Дворец на културата и спорта“, стопанисващо залата, решиха съветниците на днешното си заседание.

Предложението за безвъзмездно предоставяне на зала „Конгресна“ е на групата „Алтернативата“ в Общинския съвет. Те предлагат училищата във Варна да могат веднъж за календарна година да могат да ползват залата за честване на кръгли годишнини или юбилеи при спазване на правилата за наем на съоръжението. Датата на провеждане на събитието ще бъде съобразена с графика на зала „Конгресна“, се посочва още в предложението.

В рамките на заседанието възникнаха редица въпроси. Затова беше решено да се формира работна група, която да прецизира детайлите. По време на дискусията стана ясно, че в момента училищата ползват залата на преференциални цени, а тези от тях, които имат юбилеи и годишнини, са подпомогнати от Община Варна с финансови средства за наемане на съоръжението, вариращи между 30 и 50% от цената в зависимост от общинския бюджет.

Друга тема на днешното заседание бе искане за финансово подпомагане на МГ „Д-р Петър Берон“ за участие на училището на Европейска олимпиада по география, която ще се състои в края на месеца и началото на следващия в Сърбия. Варненската гимназия е поканена да участва в състезанието с 15 ученици и 2 ръководители. Съветниците дадоха положително становище и препратиха въпроса към финансовата комисия, която трябва да определи размера на подпомагането.

В дневния ред беше включено и предложение на кмета за осигуряване на финансиране за изграждане на топла връзка между новостроящата се зала за спорт и танци към СУХНИ „Константин Преславски“ и основната сграда на училището. В зала „Пленарна“ беше съобщено, че са проведени разговори с управляващия орган, който финансира изграждането на обекта. Според него на този етап не е подходящо да бъде изградена топла връзка към новата сграда, тъй като това ще наруши енергийните параметри, които следва да бъдат постигнати със строежа на новата сграда. Ако тази топла връзка бъде изградена, това означава цялата основна сграда да бъде наново енергийно сертифицирана, т.е. да се направи сериозен основен ремонт, за да се изпълнят необходимите изисквания за енергийна ефективност, бе обяснено пред съветниците. По тази причина беше решено точката да се оттегли.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар