Съдия и прокурор изнесоха лекция в Икономическата гимназия в Русе

Срещата е първа по ред за настоящата учебна година На 18-ти октомври по повод Международния ден за борба с трафика на хора съдия Росица Радославова от Окръжен съд – Русе и прокурор Радослав Градев от Окръжна прокуратура – Русе се срещнаха с единадесетокласници от ПГИУ „Елиас Канети“ гр. Русе в рамките на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  Първоначално съдия Радославова на достъпен език разясни на младежите с какво се характеризира този вид престъпна дейност, която по естеството си представлява престъпление против личността и се оприличава на „форма на съвременно робство“. Магистратът отграничи двата вида трафик на хора – външен и вътрешен, подчертавайки, че съгласно Наказателния кодекс е без значение съгласието на жертвата. Прокурор Градев от своя страна запозна младежите с особеностите на разследването на този вид престъпления и даде примери от дългогодишната си практика. Той посочи и мерките за защита, предвидени в българското законодателство по отношение на жертвите на трафик на хора и обърна внимание на аудиторията, че много често става въпрос за уязвима категория лица (непълнолетни, сираци, социално слаби, инвалиди, невменяеми и др.), които в по-голямата си част са от женски пол. По време на срещата магистратите отговориха и на поставените им от аудиторията въпроси: „Защо при наличието на толкова много случаи на трафик на хора има толкова малко осъдени за това?“, „Престъпление ли е инцест?“, „Кой е най-тежкият случай, който сте разглеждали за трафик на хора?“, „Чупенето на зъб каква телесна повреда е?“, „Как се става прокурор?“ и др. На финала единадесетокласниците получиха удостоверение за участието си в Образователната програма, Конституция на Република България и брошура, предоставени от Висшия съдебен съвет, а магистратите приеха благодарностите на ученици и ръководители с обещанието да се срещнат отново.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар