Съдът влиза в Технически университет-Варна

Утре, на 10-ти май, Eрна Якова – Павлова и Марин Маринов –административни ръководители, съответно на Районен съд и на Окръжен съд – Варна, ще подпишат на официална церемония с ректора на Техническия университет проф. д-р инж. Росен Василев двустранни договори за сътрудничество. Целта на партньорството, визиращо следващия 5-годишен период, е с активните усилия на магистратската и на академичната общност да бъдат предприети съвместни дейности и инициативи за разширяване на правната култура и надграждане на правни познания у студентите, изучаващи различни технически специалности. Сътрудничеството ще позволи на отделните факултети към Технически университет – Варна да осигурят допълнителни възможности за запознаване в реална среда със съдебните процедури. То може да способства за откриване на нови перспективи пред студентите, които след завършване на висшето си образование имат интерес да търсят професионална реализация като вещи лица при изготвяне на съдебно-технически експертизи в различни специализирани области. От друга страна, действащи съдии от Районен и Окръжен съд – Варна ще се ангажират с участия в съвместни образователни инициативи, семинари и презентации. Параметрите на договорите за сътрудничество между двете съдилища и университета предвиждат още провеждането на съвместни научни прояви като конференции, проекти, кръгли маси, с цел установяване на адекватна връзка между теория, практика и актуални  правни въпроси. Официалната церемония по подписването на договорите за сътрудничество ще се състои на 10 май т.год. от 10:00 часа в Ректората на ТУ- Варна (сградата на Машинно-технологичния факултет), в присъствието на ръководствата и представители на академичната и магистратската общност.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар