Продължават дейностите по рехабилитация на по-малките улици във Варна

Продължават дейностите по рехабилитация на по-малките улици във Варна. Възложени са ремонти в петте района в града, с цел отстраняване на проблемни участъци по пътните артерии, съобщиха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване“. На територията на район "Приморски“ са изпълнени около 7800 кв. м ремонтни дейности на пътна и улична мрежа на следните улици: ул. "Незабравка“, ул. "Кокиче“, ул. "Люляк“, ул. "Зюмбюл“, ул. "Бели лилии“, ул. "Джеймс Баучер“ и др. Към момента продължава работа по ул. "Роза“ и ул. "Карамфил“, където се подменя тротоарната настилка. 6700 кв. метра са ремонтирани в район "Одесос“ в следните участъци - ул. "Преслав“, ул. "Хан Омуртаг“, ул. "Цариброд“, ул. "Шабла“, ул. "Дебър“, ул. "Капитан Петко Войвода“, ул. "Райко Жинзифов“, ул. "Русе“, ул. "Пирин“, ул. "Георги Живков“, ул. "Христо Попович“ и др. Към момента продължава работа по ул. "Козлодуй“ и ул. "Александър Дякович“, където се подменя тротоарната настилка. На територията на район Аспарухово се извършва ремонт на пътна и улична мрежа по следните улици: ул. "Стара Загора“, ул. "Средец“ в участъка между ул. "Мур“ и ул. "Стара Загора“ и ул. "Св. Св. Кирил и Методий“ в участъка между ул. "Мара Тасева“ и ОУ "Христо Ботев“. В район "Младост“ се работи ул. "Хан Севар“, ул. "Блян“, ул. Милосърдие“ и ул. "Младежка“, където също се подменя тротоарната настилка. Работи се по ул. "Св. Елена“, ул. "Ниш“ и ул. "Асен Разцветников“ в район "Вл. Варненчик“. Ремонтни дейности се извършват и в село Константиново – по ул. "Васил Левски“, ул. "Трети март“ и ул. "Хан Аспарух“. Обновяването на уличната инфраструктура ще продължи поетапно на територията на целия град.


Автор: Владимир Николов
Напиши коментар