Приеха бюджета на Варна за 2020 г.

Общинският съвет прие бюджета на Варна за 2020 г. Това стана факт след близо двучасови дебати с 32 гласа „за”. 16 от съветниците гласуваха „против”. Бюджетът, с който Община Варна ще разполага, е в размер 492,07 млн. лв. От тях 383,7 млн. лв. са планираните общински и държавни средства, а останалите 108,37 млн. лв. ще бъдат усвоени по европейски проекти и програми. „Благодаря на всички, които подкрепиха бюджета за 2020 г., защото това означава подкрепа за развитието на Варна. В него са осигурени средства за образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт. Този бюджет създава условия за спокойно и същевременно динамично развитие на града, както и за налагане на нов икономически профил на Варна, използвайки потенциала на университетите, на младите и образовани хора, които са истинския капитал на града ни“, заяви кметът Иван Портних пред съветниците. Той допълни, че Община Варна ще  работи за привличане на инвестиции с висока добавена стойност, за развитие на икономическа зона и нови проекти с европейско финансиране. За втора поредна година общината ще разполага с почти половинмилиарден бюджет. Същевременно данъчната тежест остава почти без промяна. Ежегодните налози, като данък сгради и такса смет, запазват размера си. Минимално увеличение има само на данъка при придобиване на имущества по възмезден начин, който не беше променян повече от 10 г. От имуществени и други местни данъци се очаква да влязат в хазната 91,6 млн. лева. Най-голям дял заемат налозите върху недвижимите имоти и при придобиване на имущество – по около 32 млн. лева. Планираните постъпления от данъка върху превозните средства са в размер на 21,7 млн. лева. Неданъчните приходи, заложени в бюджета, са в размер 76,7 млн. лева. От тях близо 42 млн. лв. са от общински такси, над 21,1 млн. лв. – от приходи и доходи от собственост, а над 4,8 млн. лв. от глоби, санкции и наказателни лихви. Основните приоритети, залегнали при разработването на финансовата рамка, са развитието на Варна като модерен, свързан и достъпен град с модерни квартали. По-силен растеж на местната икономика чрез осигуряване на зони за бизнес е другата голяма цел. Инвестициите в децата и младите хора, както и развитието на Варна като атрактивна туристическа дестинация също остават във фокуса на общината. ОБРАЗОВАНИЕ За поредна година се отделя рекордно висок бюджет за образование, с което се дава ясен знак, че този ресор остава приоритет №1 за общината. Проекторамката по това перо възлиза на 154 млн. лв. и с най-голям относителен дял в общия общински бюджет – 40%, като ръстът спрямо 2019 г. е с 11,3 млн. лева. В тази сума е включено 17% увеличение на заплатите на педагогическите специалисти и 10 на сто на възнагражденията на непедагогическия персонал. И през 2020 година ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура в училищата и детските градини и създаване на модерна база за обучение и кариерно развитие. Предстои основен ремонт на бившия Дом „Другарче“ и преустрояването му в детска градина с 4 градински и 1 яслена група, които ще бъдат филиал на ДГ „Д-р Петър Берон“. Осигурено е финансиране за завършване на строителството на новия корпус за 120 деца в детска градина „Карамфилче“. Близо 2 млн. лева са заделени за реконструкцията на НУ „Васил Левски“ в кв. „Аспарухово“ и преустройство на помещения в I Езикова гимназия. Над 1,8 млн. лева общината ще инвестира в основен ремонт на площадки за игра на открито и спорт в 12 детски градини. Нови спортни площадки ще има в 5 училища, за които са заложени близо 1,2 млн. лева. Модерни съоръжения ща бъдат изградени в СУ „Гео Милев“, СУ „Елин Пелин“, IVЕГ „Фредерик Жолио Кюри“, СУЕО „А .Пушки“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА Промяната на града ще продължи чрез създаване на Икономическа зона през 2020 г. с откриване на нови работни места, включително за хора в неравностойно положение. Започна проект с община Аксаково на терен от 9000 дка. Изпълнени са предварителните съгласувания със съответните министерства. Общинският съвет на Аксаково одобри Общия устройствен план на зоната, който е внесен в Министерството на околната среда. КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА Oбщина Варна ще продължи с мащабната капиталова програма и през 2020 г. Тя възлиза на 163,2 млн. лева, от които 100,6 млн. лева са по европейски проекти и програми. Акцентите в нея са: инвестиции в кварталите – в улици, тротоари, зелени площи, подобряване на инфраструктурата, строителство на спортни съоръжения и площадки. Големите проекти, по които общината ще работи през годината, са двете рибарски пристанища „Карантината“ и „Варна“ в кв. „Аспарухово“. Модернизацията на „Карантината“ започна през май миналата година и досега са изпълнени дейности по изграждане на тилната територия. Предстои строителството на триетажната сграда, в която са предвидени помещения за разтоварване, съхранение, продажба и спедиция на уловената риба. Срокът за приключване на строителството е през ноември 2020 г. На другото пристанище, което общината придоби от държавата, е планирано разширяване на дейността, като се осигури възможност за достъп и на малки кораби. Сред обектите в капиталовата програма е и изграждането на пътна автомобилна рампа на АМ “Хемус” – качване от бул. “Атанас Москов”. Предстои завършването и въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция за отпадни води „Златни пясъци“, както и изпълнение на проекта, по който ще бъдат доставени 60 нови електробуса. Администрацията ще се фокусира и върху разширението на бул. „Цар Освободител“ – доста сериозен проект, съпоставим с мащабите на новия бул. „Васил Левски“. Друг голям обект е укрепването на свлачището на „Трифон Зарезан“, което ще бъде реализирано с държавно финансиране. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ Над 108,3 млн. лева са средствата по европейски проекти и програми, с които Варна ще разполага през 2020 г. Сумата е с 18,2 млн. лева повече спрямо предходната година. В момента Община Варна реализира проекти по ОП „Околна среда“, „Региони в растеж“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Добро управление“, Програмата за морско дело и рибарство. Един от мащабните проекти, финансиран по ОП „Околна среда“, е проектът „Екологично чист транспорт за Варна“. Със средства по същата програма ще бъде завършен също проектът за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в к.к. „Златни пясъци“. Друг голям проект, чието начало беше поставено през миналата година, но продължава и през тази, е изграждането на рибарското пристанище „Карантината“. Общата стойност на проекта е близо 13,6 млн. лева, от които безвъзмездната финансова помощ по Програмата за морско дело и рибарство е 7,9 млн. лв. Сред приоритетите в работата на общината през тази година е обновяването на филиала на ДТ „Стоян Бъчваров“, предимно с европейско финансиране. През 2020 г. предстои да стартира и проектът „Реставрация, консервация и социализация на туристически обекти в община Варна“, включващ обектите Римски терми и Аладжа манастир. Той е на стойност 9,8 млн. лева, като близо 4,9 млн. лева също са осигурени по ОП „Региони в растеж“. В списъка с обекти, които ще бъдат реализирани основно с европейски средства, фигурира и модернизацията на Народно читалище “Петко Рачев Славейков 1928”. Тази година е предвидено също санирането на осем многофамилни жилищни сгради. ВТОРИ ЕТАП НА СИНЯТА ЗОНА През 2020 г. предстои да бъде изпълнен вторият етап на Синята зона, за който в бюджета са заделени над 2 млн. лева. В широкия център на Варна ще бъдат обособени 5 752 паркоместа в обхвата: ул. „Кракра“, ул. „Беласица“, ул. „Д р Пискюлиев“, бул. „Владислав Варненчик“, ул. „Дрин“, ул. „Пирин“, ул. „Битоля“, ул. „Братя Бъкстон“, ул. „Чаталджа“, ул. „Генерал Колев“, ул. „Царевец“, бул. „Осми Приморски полк“, ул. „Капитан Рончевски“, ул. „Васил Друмев“, бул. „Княз Борис“ I. Проектът предвижда също поставяне на зарядни станции за електромобили. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА Близо 99 милиона лева е бюджетът за функция “Жилищно строителство и БКС” през 2020 година. Малко над 25,5 млн. ще бъдат инвестирани в основен ремонт, реконструкция и изграждане на уличната мрежа, а 10 млн. лева са предвидени за текуща рехабилитация на улици. 5 млн. лева са заделени за поддръжка на зелените площи, включително на Морската градина, a 2,4 млн. лева – за улично осветление. През 2020 г. продължава реализирането на обекти по проекта за изграждане на бул. „Левски“, сред които е строителството на голямото кръгово   кръстовище между ул. „Девня“, булеварда и ул. “Пеячевич”. Предстоят и основни ремонти на редица улици, фактически свързани с булеварда. Сред тях са улиците „Братя Бъкстон“, „Мир“, „Подвис“, „Царевец“, „Д-р Анастасия Железкова“. В бюджета са предвидени също по около 1,2 млн. лева за изграждане на две пасарелки – над бул. „Цар Освободител“, при ул. „Кестен“, и на бул. „Васил Левски“ и „Осми Приморски полк“. Предстои цялостен ремонт в „Кайсиева градина“ по примера на IV микрорайон в кв. „Владислав Варненчик“. Проектът на стойност 18 млн. лева предвижда основен ремонт на улиците, благоустрояване на междублоковите пространства, изграждане на нови паркинги и тротоари, създаване на зелени зони и места за отдих, допълнително нови детски и спортни площадки, обновяване на уличното осветление. Ремонтни дейности тази година ще има на улиците „Ал. Дякович“, „Козлодуй“, „Хан Севар“, „Милосърдие“, „Гео Милев“, „Блян“, “Патриарх Евтимий“, “Ат. Георгиев“, “Г.Живков“, “Юрий Венелин“, “Радецки“, “Велико Христов“, “Христо Попович“, “Хр. Самсаров“, “Проф. Жолио Кюри“, “Ангел Георгиев“, “Поп Харитон“, “Ангел Кънчев“, паркинга на ул. „Силистра“. В бюджета е осигурено финансиране за ремонти на улиците „Роза“, „Лотос“, Карамфил“, „Македония“, „Г. С. Раковски“, „Проф. Николай Державин“, „Св. пророк Илия“, „Св. Йоан Кръстител“, „Д. Солунски“, „Ат. Манев“.   Голяма част от тези улици са преходни обекти и ремонтните дейности по тях са към своя край. През тази година ще стартира рехабилитацията на ул. „Акация“, както и основният ремонт на металния Клапов мост, който е в много тежко състояние. Предстои да започне и реконструкцията на кръговото кръстовище по алея 45 в к.к. „Св. св. Константин и Елена“. Осигурено е финансиране също за ремонт на уличната мрежа в с. Константиново. МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА За благоустрояване на междублоковите пространства в Бюджет 2020 са заделени 5 млн. лева. Нови паркоместа ще има ул. „Люляк“, а паркингите на „Струга“, „Момина сълза“ и ул. ”Балкапан“ предстои да бъдат завършени. Предвижда се изграждането на паркинг и в междублоковото пространство между ул. „Оборище“, „Македония“, „Пирин“, „Братя Миладинови“, за чието проектиране са отделени средства в тазгодишния бюджет. В плановете на общината е изготвянето на инвестиционни проекти за благоустрояване. Едната зона се намира в карето между улиците „Хаджи Димитър“, „Братя Миладинови“, „Македония“ и ОУ „Васил Априлов“. Нов облик ще имат също пространствата между бул. „Сливница“, ул. „Пирин“ и ул. „Витоша“, както и между улиците „Хаджи Димитър“, „Братя Миладинови“, „Съединение“ и „Г. Раковски“. 100 хил. лева са заделени са извършване на предпроектни проучвания за благоустрояване, в това число археологическо проучване на парковата площ в пространството между ул. „Козлодуй“, „Цар Симеон I“, „Цариброд“ и „Л. Заменхоф“. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 23,412 млн. лева са предвидени за здравеопазване в бюджета на община Варна за 2020 г., което е с 2 млн. и 300 хил. лева повече спрямо предходната година. В тази сума са включени разходите за 12 детски ясли, 112 медицински кабинета в детски градини и училища, 3 млечни кухни и 23 разливочни. През 2020 г. стартира приготвянето на храна за деца със специфичен режим на хранене – безглутенов и безказеинов режим. Предстоят основни ремонти и изграждане на пристройки в детски ясли „Чуден свят“ и „Роза“, за което са предвидени около 2 млн. лева. С други 750 хил. лева общината планира реконструкция на площадките за игра в детски ясли № 8 „ „Щурче“, № 9 „Детелина“, № 3 „Зайо Байо“, № 14  „Звънче“. Продължава изпълнението на общинските програми за профилактика и рехабилитация на общественото здраве, които ще обхванат над 5 хил. души. През тази година е предвидена реализацията на 14 програми, като 6 от тях са насочени към децата. Сред тях са „Аз успявам”, „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания”, „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието”, „Грижа за деца с диабет и редки заболявания“. И през 2020 г. Община Варна ще продължи да подкрепя двойките с репродуктивни проблеми. Бюджетът на общинската инвитро програма е в размер на малко над 238 хил. лв. За еднократни помощи за лечение на граждани са предвидени близо 151 хил. лева. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ Социалната сфера остава приоритетна в бюджета на община Варна и през 2020 г. Проекторамката за функция „Социално подпомагане и грижи“ възлиза на близо 17,2 млн. лева и бележи ръст с около 2,4 млн. лева спрямо актуализирания бюджет за 2019 г. Тази година Община Варна планира да реализира 58 социални услуги с местно и държавно финансиране, от които 30 за пълнолетни лица и 28 – за деца и младежи. През 2020 г. ще отвори врати нов център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително тежки множествени увреждания. Ремонтните дейности, оборудването и обзавеждането на двете помещения в район „Аспарухово“ трябва да приключат през август, а през октомври да започне предоставянето на услугата. Общината тази година работи и върху осигуряването на материалната база за двата центъра за грижа за лица с различни форми на деменция – единият от семеен, а другият от резидентен тип. Реализацията на проекта, финансиран основно по ОП „Региони в растеж“,  трябва да приключи до края на 2020 г., а от догодина да започнат услугите в центъра. Предстои да стартира и изпълнението на проекта за патронажна грижа за 495 души, който нарежда Варна на първо място в страната по брой потенциални потребители. На възрастните хора, които имат някакво увреждане или са трудно подвижни и не могат да се обслужват сами, ще им бъдат осигурени почасови социално-здравни услуги, психологическа подкрепа, комплексни грижи в дома, така че да се подобри качеството им на живот. В бюджета отново са заложени средства за еднократни помощи за социално слаби граждани. Общата им сума е 144 хил. лева, от които 12 хил. лева са за подпомагане на деца на загинали полицаи. За издръжката на 24-те пенсионерски клуба на територията на общината са заделени близо 150 хил. лева. ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ И СОЦИАЛЕН ТРАНСПОРТ Община Варна ще започне изпълнението на проекта „Екологично чист транспорт за Варна“, финансиран по ОП „Околна среда“. Стойността му е 85,4 млн. лв., като 70 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ. По този проект в общинското дружество „Градски транспорт“ ще влязат  60 електробуса, от които 40 са тип „соло“ и 20 – „съчленени“. Ще бъдат доставени и монтирани 60 станции за бавно зареждане и 2 – за бързо зареждане. Очакваният ефект е доставените превозни средства да намалят шума и вредните емисии във въздуха с приблизително 41%, а фините прахови частици, генерирани от градския транспорт, да спаднат с приблизително 53%. През 2020 г. Община Варна ще продължи да дофинансира картите за градски транспорт за ученици, студенти, пенсионери и хора с увреждания. Над 9,4 млн. лева е бюджетът на община Варна за дейност „Транспорт“, или с 1 млн. лева повече спрямо миналата година. Средствата са увеличени заради поевтиняването на картите от октомври миналата година. Така например – за финансиране на абонаментни карти за учащи са заделени в общинския бюджет около 2,4 млн. лева, т.е. двойно повече средства в сравнение с предходната година. С тях общината ще дофинансира 10 хил. карти. За сравнение – през 2019 г. заложените карти в бюджета за ученици и студенти са били около 7 100. ЧИСТОТА Бюджетът за чистотата на Варна за 2020 г. е в размер на 40,5 млн. лева, или с 3,3 млн. лева повече спрямо средствата за 2019 г., при това без увеличение на таксата за битови отпадъци. Очакваните приходи от такса смет са 29 млн. лева., което е с 1 млн. лева повече от планираните за миналата година. Основно перо в план сметката остават разходите за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. За тази дейност са предвидени близо 16,3 млн. лева, като 9,3 млн. лева ще струва преработката на боклука в завода в с. Езерово. В тазгодишния бюджет са заделени също средства за изграждане на втора и трета клетка към депото за битови отпадъци. За почистване и поддържане на чистотата на обществените места Община Варна е предвидила 14,6 млн. лева, с около 2 млн. лева повече спрямо 2019 г. За сметосъбиране и сметоизвозване са заделени 9,6 млн. лева. В тази сума са включени средствата в размер на близо 394 хил. лв. за изграждане на джобове за контейнери по улиците в града. Други 72 хил. лв. ще бъдат инвестирани в надграждане на системата за контрол на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване. С цел по-добро управление на процесите, свързани с опазването на околната среда, и най-вече – за постигане на по-голям контрол, от март 2020 г. в Община Варна ще функционира нова дирекция „Екология и опазване на околната среда“. Тя ще обедини всички дейности, свързани със сметосъбирането, сметоизвозването, чистотата на въздуха, опазването на водите, включително управлението на минералните източници. СПОРТНА И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА Инвестициите в спортната инфраструктура на Варна ще продължат и през тази година. Над 10 млн. лева са заложени в бюджета на общината за завършване на ремонта на стадион „Спартак“ и за изграждане и обновяване на спортни комплекси. Един от тях е многофункционалният комплекс в район „Владислав Варненчик”, за който в местната хазна са предвидени малко над 5,9 млн. лева.   Други близо 2,4 млн. лева общината ще инвестира в спортния комплекс на ул. Студентска“ и в изграждането на парк и спортни съоръжения в кв. „Виница“. Предстои да  приключат ремонтните дейности на стадион „Спартак“. Реконструкцията на терена и на съществуващите трибуни вече завърши, следва построяване на т.нар. фенска трибуна и облагородяване на околните пространства, което ще струва на бюджета 980 хил. лева. Близо 920 хил. лева общината ще вложи в проектиране и основен ремонт на спортен комплекс „Простор“, а около 300 хил. лева са заделени за изграждането на топлообменни станции за използване на геотермална топлина в плувен комплекс „Приморски“. Сред приоритетите в работата на общината през тази година е обновяването на филиала на ДТ „Стоян Бъчваров“. Проектът за ремонт, реконструкция и модернизация на сградата е на стойност 7,1 млн. лв., от които 5,7 млн. лв. са безвъзмездно европейско финансиране по ОП „Региони в растеж“. Филиалът ще разполага с обновени и комфортни сцена, камерна зала, репетиционни и др. Изцяло ще се промени интериорът на балкона, главното фоайе, камерната и репетиционните зали, на клуба на актьора. Предвижда се обособяването на две репетиционни зали, едната от които за балет. Проектът включва още дейности по подмяна на ВиК и ел. инсталациите осигуряване на необходимото осветление и озвучаване изграждане на климатична и вентилационни инсталации подобряване достъпа за хора с увреждания. ПРОЕКТИРАНЕ НА КРЪСТОВИЩА НА ДВЕ НИВА И НОВА ВИЗИЯ НА ДУПКАТА В бюджета на община Варна за 2020 г. са заделени средства за разработка на идейни проекти за изграждане на две детелини на ключови места в града. Единият пътен възел ще бъде на бул. „Васил Левски“ и бул. „Осми приморски полк“, до спирка „Явор“, а другият – на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Христо Смирненски“. При проектирането на втората детелина ще се търси оптимално геометрично решение, което да засегне възможно най-малко частни имоти. Tам ще бъде началото на бул. „Варна“, за който също са предвидени средства в тазгодишния бюджет. 300 хил. лева от местната хазна ще бъдат вложени в ПУП-ПРЗ за прилежащите територии към булеварда, който е от изключително значение за развитието на Варна. Един от акцентите в Програмата за проектиране на обекти по бюджета за 2020 – 2022 г. на обща стойност близо 5,5 млн. лева е провеждането на международен архитектурен конкурс, който да реши визията на „Дупката“ в центъра на града. Амбицията на администрацията е да бъде организиран конкурс, в който да участват световноизвестни имена. Заложените в бюджета 150 хил. лева са съобразени със сумата, изразходваната за конкурса за нова сграда на библиотеката, който премина с невероятен успех и голямо международно участие. ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ВАРНА Община Варна ще продължи да работи активно за развитието на зелената система. В тазгодишния бюджет има заделени средства за техническо проектиране и за изработване на паркоустройствен план за Аспарухов парк. Има разработен ПУП за нов парк в район „Младост“ – между ул. „Иван Церов“ и бул. „Република“. Повече от половината от планирания от туризма данък, или 2,186 млн. лв., ще бъдат инвестирани в поддръжката и изграждането на зелени площи. Има предвидена озеленителна програма във всички райони на града, като планът е до края на годината да бъдат засадени 15 000 дървета. ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В КВАРТАЛИТЕ Естетизацията на градската среда в кварталите ще бъде един от новите приоритети на Община Варна през 2020 г. Наред с благоустрояването на междублоковите пространства ще се работи и върху подобряването на визията на по-отдалечените от историческия център райони. Фокусът тази година ще е върху районите „Младост“, „Владислав Варненчик“ и „Аспарухово“, в чиито открити пространства ще бъдат поставени нови паметници и пластични композиции. За естетизацията на градската среда в тазгодишния бюджет на Варна са заделени близо 309 хил. лева, като 269 хил. лева са за изпълнение на Програмата за паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане за 2020 г. Предстои да бъдат реализирани каменна пластика „Диалог“ на Адриана Добрева, скулптура от стъкло и метал „Стъкленото цвете“, пластика „Ключарят на тайнствата“ и др. Ще бъдат изработени и две паметни плочи – на актьора Кирил Господинов и на опълченеца Георги Сивков. Проектобюджетът за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ е в размер на 29 млн. лева. Близо 3,5 млн. лева от тях са за организиране и финансово подпомагане на международни и местни културни прояви, като има завишение спрямо миналата година с около 100 хил. лева. Бюджетът за общинския фонд „Култура“, който влиза в това перо, е в размер на 1 млн. лева. Дейността и издръжката на читалищата ще струва на местната хазна 1,4 млн. лева. Подобно ще е финансирането и за библиотеките – 1,27 млн. лева. За музеите и галериите с регионален характер са планирани 3 млн. лева. ТУРИЗЪМ Превръщането на Варна в дестинация за 4 сезона остава приоритет за община Варна. Част от проявите в културния и спортния календар ще бъдат финансирани именно със средства от събрания от туризма данък. Сред тях е Международният музикален фестивал Варненско лято, който привлича все по-широка публика в крилата на туристическия сезон. В бюджета по това перо са отредени средства и за Международния фолклорен фестивал, чиято популярност сред туристите расте с всяка изминала година. За пореден път общината ще подпомогне финансово културната програма, организирана в курортните комплекси. С част от приходите от туристическия данък ще се финансират няколко международни турнира с много сериозно присъствие на елитни спортисти. В тазгодишния бюджет има заделени средства за нови туристически продукти, анализи, инициативи и събития, свързани с промотиране на туризма на територията на община Варна. От местната хазна ще се финансират също две национални състезания „Най-добър млад хотелиер“ и „Най-добър аниматор“, националното изложение „Вино и храна“, както и традиционният Черноморски туристически форум. ПРОГРАМА „СПОРТ“ Бюджетът на Програма „Спорт“ за тази година в размер на 1,41 млн. лева, като близо 1/3 от средствата са за материално стимулиране на клубовете. Всяка година общината осигурява финансова подкрепа на около 70 варненски клуба. Насърчаването на масовия спорт също е във фокуса на администрацията. В бюджета по това перо има заделени средства за традиционните общински ученически игри, студентска универсиада и турнири, работническите игри. И през 2020 г. Варна ще продължи да защитава титлата си на европейска столица на спорта и да организира редица значими спортни събития. Сред тях са Световната купа по спортна гимнастика, 80-тият юбилеен плувен маратон „Галата – Варна“, 51-то рали „България“, международният лекоатлетически маратон Варна 2020, IV Черноморски младежки игри, турнирът по плуване „Black Sea Cup”, шампионат по тенис на корт от календара на ITF и БФТ, международният турнир по ветроходство. Част от събитията по подгряващи за 2021 г., когато Варна ще бъде домакин на европейски първенства по няколко вида спорт.


Автор: Владимир Николов
Напиши коментар