Община Варна с ответен удар срещу протестиращите жители на кв. Левски

Преди общественото обсъждане тази вечер от 18 часа в община Варна на новия план за благоустрояване на 17-и микрорайон в кв. Левски, от администрацията разпратиха до медиите подробна информация колко хубаво място да живеене ще бъде там след реализирането на проекта. Притесненията на хората са, че ще се стигне до унищожаване на зелени площи, от пренареждане на парцели и покриване на канала на ул.“Мадара“, което може да се окаже фатално при проливни дъждове. Опасения хората имат и относно за реновирането на ул.“Д-р Железкова“, чиито платна според тях ще бъдат разширени за сметка на събаряне на козирки на жилищни кооперации. Истинска лавина от информация изпратиха от община Варна по този повод до медиите. Ето и официалната версия на кметската администрация. Проектът за обновяване на 17-и микрорайон в „Левски“ - „Реконструкция на ул. „Мадара“ – в участъка от ул. „Д-р А. Железкова“ до ул. „Явор“ и благоустрояване на пространствата в карето между ул. „Царевец“ – ул. „Караагач“- ул. „Мир“ – бул. „Левски“ – бул. „Осми приморски полк“, предвижда облагородяване на района с европейски средства. Проектът е един от 16-те, които Община Варна е разработила и може да получи финансиране през новия програмен период по ОП „Региони в растеж“. Той е с индикативна стойност около 8 млн. лв. Причините, поради които този район е предвиден за обновяване, са амортизирана техническа инфраструктура – лошо състояние на пътните платна на улиците, на тротоарите, на детските и спортните площадки, липса на осветление и отводняване, на рампи за хора с увреждания, липса на озеленяване и достъпни места за отдих. В лошо техническо състояние са улиците „Мадара“, „Д-р Железкова“, „Д-р Головина“, „Д-р Басанович“, „Бор“, „Явор“. Зоната е силно застроена, с неблагоустроени междублокови пространства, с нерегламентирано паркиране и липсващи пешеходни връзки, с ограничен брой детски площадки, които не отговарят на съвременните условия за безопасност. Съществуващата растителност е хаотична, тревните площи са неподдържани. Целта на проекта е модернизация и реконструкция на улиците в цялата зона, създаване на озеленена и благоустроена среда – с кътове за отдих за различните възрастови групи, със спортни и детски площадки, които отговарят на европейските норми за безопасност, със създаване на функционални пешеходни връзки, с регламентирани парко места, с изграждане на улично осветление, на тротоари. На 23.06.2015 г. бе проведен обществен форум, на който бяха представени целите и обхвата на инвестиционния проект. Поканата за събитието бе публикувана във вестник „Народно дело“ на 22.06.2015 г. От 25.06.2015 г. на сайта на Община Варна са публикувани концептуални визуализации на обектите, за които се изготвят инвестиционни проекти. Проектът е изложен в район „Приморски“, където може да бъде получена допълнителна информация. Това пък, според община Варна, са най-често задаваните въпроси, свързани с проекта. 1. Ще бъде ли покрит каналът на ул. „Мадара“? Каналът няма да бъде покрит и сечението му не се променя - т. е. проводимостта на канала остава същата. От двете страни на канала - по улицата, се предвижда асфалтиране на пространството, което в момента е с бетонови плочи. Ще бъдат изградени и тротоари. 2. Ще бъде ли разширена ул. „Д-р Железкова“? Габаритът на улицата няма да бъде променен, платната за движение остават същите, в общия габарит на улицата са включени съществуващите зони за паркиране на автомобили. Цялата улица ще бъде преасфалтирана в настоящите си параметри. 3. Ще се прокарват ли нови улици в 17-ти микрорайон? В 17-и микрорайон няма да бъде прокарвана нито една нова улица. Съществуващите улици ще бъдат асфалтирани, с изградени нови тротоари. Улиците, които към момента са без асфалт – като ул.„Акация“,улиците между ул. „Каймакчалан“ и ул. „Мадара“, ул. „Бреза“,ул. „ Атанас Бешков“ и др., ще бъдат асфалтирани. 4. Ще се премахват ли козирки на жилищни блокове? Планът не предвижда никакви действия по отношение на съществуващото застрояване, както и не предвижда ново такова. 5. Ще бъдат ли унищожени и застроени зелените площи? Всички зелени площи ще бъдат запазени и обновени, ще се засадят нови 304 декоративни дървета и 6880 декоративни храсти. На премахване подлежат единствено сухи и опасни дървета с лош естетичен вид от видовете копривка, черница и джанка. Няма да бъдат отсичани никакви декоративни дървета. 6. Ще бъдат ли продавани терени, на които има детски площадки? Категорично зелените площи, детските и спортни площадки ще бъдат запазени. Те ще бъдат ремонтирани, ще бъдат изградени и нови. 7. Ще бъдат ли завършени детските площадки до бл. 2 на ул. „Явор“ и до бл. 1 на бул. „Левски“? Заради получени подписки от граждани, които не желаят да има детски площадки, въпросът с тяхното завършване ще бъде разгледан на комисия по архитектура в Общинския съвет. Там ще бъде решено дали да бъдат довършени или вече изградените съоръжения да бъдат преместени на други места, където живущите желаят. 8. Ще бъдат ли увеличени паркоместата? Да, поради острата нужда от такива, без да се унищожават зелени площи – дървета и храсти. 9. Ще бъде ли осигурено ново улично осветление? Да, по улиците, където няма такова, ще бъде изградено. 10. Как ще бъде регулирано движението в района? Ще има нова организация на движение, което в основната си част ще бъде еднопосочно.


Автор: Юлия Кунева
Напиши коментар