Курсанти от Военния университет извършиха подготовка по разгръщане на военно-полева болница и изхранване на 400 човека

За три дни курсанти от Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ в гр. Велико Търново разкриха военно-полева болница и кухня за 400 човека. Вчера, април, те проведоха занятие по осигуряване на храна за настанените във военно-полевата болница. Началникът на НВУ полковник Иван Маламов разясни, че целта е да бъде възстановена способността за войсково хранене. В подготовката участват 92-ма курсанти от първи до пети курс от специализация „Материални средства, придвижване и транспорт“. Тя се ръководи от старшини курсанти. Целта е петокурсниците да предадат на по-младите си колеги придобитите знания по доставка на хранителни продукти, приготвяне на храна и санитарна обработка на транспортните средства. Полевата подготовка на курсантите се провежда в условията на въведени противоепидемични мерки.Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар