Карин дом представи иновативни подходи за работа с деца със специални потребности

Лектори от Карин дом, Великобритания, български университети и други специалисти, представиха ефективни подходи и резултати от тяхното прилагане на Международна конференция на тема „Моделиране на нови услуги за деца с увреждания в България“ пред 437 участника. Конференцията се организира от Фондация Карин дом и се проведе на 11-12.03.2016 година в аулата на Икономически Университет – Варна.

 Екипът на Карин дом показа методи, които специалистите са адаптирали от партньори от Великобритания и САЩ и разпространяват чрез обучения сред други организации в страната.

„Искаме да въведем промяна на термините – вместо „деца с множество увреждания“ – да говорим за „деца с комплексни и интензивни нужди от подкрепа“, а вместо „инвалидни колички“ – да използваме „адаптивни колички“.

„Трябва да се промени и мисленето за децата с комплексни и интензивни нужди от подкрепа в България! Трябва да се мисли не само по посока на задоволяване на ежедневните нужди, но и за развитието на потенциала и обучителните способности на всяко конкретно дете“, подчерта Звезделина Атанасова ( Директор на Център за професионално обучение „Карин дом“).

Видеоматериали показаха как чрез сензорни приказки децата в Карин дом от група „Усмивка“ се запознават със света около себе си, комуникират и се забавляват.

Николета Йончева, логопед и обучител от Карин дом, сподели за „Семейно-медиираната интервенция“ и успехите на група „Малки + “ за деца с комуникативни нарушения и аутистичен спектър: „Трябва да излезем от „експертния модел“ за работа с децата и да превърнем семейството във водещ фактор! Искаме да обучим родителите, близките, хората, с които детето общува, за да може придобитите практически умения и натрупаната увереност да дадат възможност на близките и семейството да осигурят максимална терапевтична подкрепа и справяне с различни ситуации в ежедневието.

Д-р Ким Тейлър - директор на Спринг Комън Академи във Великобритания, училище за деца със специални нужди сподели: „В Карин дом ни впечатли топлото отношение към децата, колко бързо специалистите усвояват новите методи за работа и ги адаптират за българската среда“. Според Ким Тейлър, когато поставяме цели в терапията и обучението трябва да имаме не само краткосрочна визия за децата, но и дългосрочна – какви умения и знания ще са им необходими, за да могат да се включат в обществото като големи, зрели хора, тяхната реализация и възможно най-независим живот.

Стела Пламенова, зам. директор в английското училище каза: „Това, което е важно във Великобритания е че се уповаваме на изследвания, факти и доказателства при избора на метод за терапия и обучение.“

Акцент се постави и върху адаптацията на децата в детската градина. Антоанета Петрова – главен учител в ОДЗ N13 „ Детска радост“ сподели: „Нашите учители се нуждаят от практическа насоченост и точно това получихме от специалистите на Карин дом. Благодарим за подадената ръка, за да успеем да приобщим децата! Липсата на достатъчно асистенти и помощник учители е общ проблем за яслите и детските градини у нас. Важно е социалните асистенти да не са само придружители на детето, но и партньори на семейството и учителите!“

В конференцията взеха участие партньори на Карин дом и асоциирани обучители към екипа. Те представиха методи и подходи, които се предлагат в Карин дом и други центрове в страната, като сензорно-базираните дейности, мениджмънт на проблемното поведение, концепцията Бобат.

Допълнителна информация

Фондация „ Карин дом“ е модерен функционален център за предоставяне на комплекс от социални, здравни и образователни услуги за деца със специални нужди и семействата им- модел за страната и чужбина

Практическата насоченост на обученията, предлагани от Карин дом, както и настоящата конференция са насочени към повишаване на компетенциите на терапевти, педагози, асистенти, медицински специалисти, студенти и родители.

През своята 20- годишна история организацията винаги се е стремила да подобри качеството на живот на децата със специални нужди и техните семейства включително и като разпространява иновативни методи на работа, дали резултат в практиката.

През последните години Карин дом акцентира на разпространение на опита и добрите практики чрез квалифицирани обучения. За последните 3 години сме обучили 3149 души и 157 организации, като само за последната година обученията са посетени от 1625 участници от над 90 организации.

През 2016 година Карин дом стартира и онлайн обучения, които ще улеснят достъпа до информация и ще повишат квалификацията на специалистите.

 

 
Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар