„Хулигански прояви на непълнолетни лица“ дискутираха съдия и ученици в Русе

Деветокласници от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ гр. Русе се срещнаха със съдия Росица Радославова от Окръжен съд – Русе, с която дискутираха за детското насилие и хулиганските прояви на непълнолетните лица. Това се случи на 19.11.2018 г. в часа по философия в присъствието на старши учител по обществени науки Сияна Мандажиева. На достъпен език магистратът разясни на учениците легалната дефиниция за хулиганство (чл. 325 от Наказателния кодекс) и различията между това по Указа за борба с дребното хулиганство и по Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Теоретичните формулировки съдията подкрепи с конкретни примери. Лекторът обясни, че хулиганството е престъпление от общ характер и се преследва от прокуратурата и даде типичния пример за него – при спор за паркомясто двама водачи се скарват, викат или стигат до размяна на удари, което се случва на обществено място пред доста хора. Съдия Радославова обърна внимание и върху факта, че насилието ражда насилие и затова учениците би следвало не да влизат в конфликта, а да се обърнат за помощ към учител, към охраната в училището или към полицай. Тя разказа от практиката си в съдебната зала как всеки насилник оправдава действията си с действията на жертвата, както и, че като цяло по-агресивни са мъжете. Голяма част от срещата беше посветена на наказателната отговорност на непълнолетните лица и специалния наказателноправен режим, който се прилага по отношение на тях. Съдия Радославова изброи видовете наказания, които могат да бъдат налагани на непълнолетните, видовете мерки за възпитателно въздействие по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и обясни реда, по който протичат делата за престъпления, извършени от непълнолетни. По време на срещата учениците отправиха множество въпроси към магистрата, част от които: „Ако се скарат двама души, това престъпление ли е и какви са последиците?“„Как се очаква младите хора да спазват правилата, като виждат в интернет, че на престъпниците им се разминава и не понасят никаква отговорност?“, „Според Вас сегашните протести представляват ли хулиганство по смисъла на закона?“, „Кой е най-тежкият случай на убийство в Русе?“. На финала съдия Радославова отправи апел към младежите да бъдат отговорни и винаги да се замислят над действията си и последиците, до които те могат да доведат, както и да не вярват на всичко, което четат в медиите и интернет, а към учителя г-жа Мандажиева изрази благодарността си, че е подготвила такива умни и активни ученици.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар