ЕС: България трябва да прекрати мерките за подпомагане на енергетиката

България трябва да спре мерките за подпомагане на енергетиката и да насочи средствата към намаляване на държавния дефицит, това препоръчва Европейската комисия. Препоръките са част от пролетния пакет на Европейския семестър. Ако има ново увеличение на цените, мерките трябва да са насочени към уязвимите домакинства и фирми.

Трябва да се осигури благоразумна фискална политика, по-специално чрез ограничаване на номиналното увеличение на национално финансираните нетни първични разходи през 2024 г. до не повече от 4,6%.

Също така да се запазят финансираните на национално равнище публични инвестиции и да осигурят ефективното усвояване на безвъзмездните средства от RRF и други фондове на ЕС, по-специално за насърчаване на екологичния и цифровия преход.

Останалите препоръки са насочени към възобновяемата енергия и устойчивост: По-ефективно изпълнение на плана за устойчивост и развитие. Да се финализира механизма “REPowerEU” и да се започне неговото прилагане.

ЕК препоръчва да се ускори намаляването на зависимостта от изкопаеми горива и ускоряване на прехода към чиста енергия чрез по-бързо внедряване на възобновяеми енергийни източници. Трябва да се укрепи инфраструктурата на електропреносната мрежа и да се подобри с помощта на “смарт/умни” елементи. Комисията обръща внимание и към централното отопление и устойчивия градски транспорт, както и ускоряване на развитието на железопътната инфраструктура.

Не на последно място ЕК посочва нуждата държавата да се справи с енергийната бедност и да увеличи политическите усилия за необходимия екологичен преход.

Източник: БГНЕС


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар