Домашното насилие над деца и мерките за защита бе поредната тема в Образователната програма на Окръжен съд - Русе

На 06-ти декември съдия Галина Магардичиян изнесе поредната от серията лекции, предвидени за възпитаниците на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ гр. Русе в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Инициативата е по споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, съгласувано с Регионално управление на образованието – Русе. В часа по етика и право пред десетокласниците от гимназията и техния учител Сияна Мандажиева съдията представи темата „Домашно насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите“. В първата част на срещата съдия Магардичиян дефинира понятието „домашно насилие“ по смисъла на закона, който е създаден специално преди девет години. На младежите бе представено, че домашното насилие може да бъде изразено в пет форми - физическо насилие; психическо или т.н. "емоционално" насилие; сексуалното насилие ; икономическо насилие и принудително ограничаване на личен живот, свобода и лични права. Засегнати бяха и мерките за защита на правата на жертвите. Магистратът описа подробно как и към кого следва да се обърнат учениците, в случай че станат жертва на насилие. Изброени бяха и видовете мерки за защита, както и начина на издаване на заповед за незабавна защита. Съдия Магардичиян разказа и за другите закони, които защитават децата, когато са жертви на насилие – Закона за закрила на детето и Наказателния кодекс. Тя наблегна и на факта, че много често потърпевшият смята себе си за виновен за домашното насилие и първото, което трябва да преодолее, е чувството за вина, усещането, че е предизвикал насилника по някакъв начин. Магистратът подчерта, че ако не се предприемат мерки за защита, насилието става система и рефлектира върху психиката на пострадалия. На въпрос от аудиторията дали има много случаи на насилие в гр. Русе съдията обясни, че има, но също така има и злоупотреби със закона от хора, които го използват, например, при развод, без реално да са били жертви. Затова Законът предвижда да се попълни декларация, за което деклараторът носи наказателна отговорност при вписване на неверни обстоятелства. По време на срещата магистратът отговори и на поставените от учениците въпроси: „Има ли случаи, когато мъже са жертва на домашно насилие от жени?“, „Максимално предвидения срок от 18 месеца за защита не е ли прекалено кратък?“, „Има ли много случаи на домашно насилие в гр. Русе?“, „Може ли да се обобщи, че социално слабите са по-често жертви на домашно насилие?“ и др.  


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар