Четири нови паркинга ще бъдат изградени на територията на община Варна

Средства за изграждане на четири извънуличини паркинги на територията на община Варна гласуваха на днешното си заседание съветниците от ПК „Финанси и бюджет“ към Общински съвет – Варна. Терените, които ще бъдат изградени като паркинги са на ул. „Момина сълза“ и ул. „Люляк“ в район Приморски, ул. „Струга“ зад бл. 39-49 и в кв. „Аспарухово“, ул. „Балкапан“. Част от мотивите включени в предложението са, че след завършването на бул.“Левски“ в прилежащите участъци са останал необлагородени пространства, които нерегламентирано се използват за паркиране на автомобили. Освен това на тези места липсва трайна настилка, което силно затруднява предвижването на пешеходците и хората с увреждания предвид неосигурената достъпна среда. Подобна е ситуацията и в кв. „Аспарухово“ след реконструкцията на бул.“Народни будители“. В този район недостигът на паркоместа ще бъде компенсиран чрез изграждането на паркинг при бл.51, ул.“Балкапан“. Целта е да бъдат изградени максимален брой паркоместа в близост до жилищни блокове и осигуряване на безопасно предвижване на живущите в тези райони. С изграждането ми ще бъде положена трайна настилка, ще бъдат изградени системи за отводняване на пътното платно и ще се подобри достъпността на средата за хората в неравностойно положение. Необходимите средства в размер на 939 336 лв. с ДДС ще бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2019 г. като компенсирана промяна. Съветниците дадоха също съгласието си Община Варна да кандидатства с проект по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, при който обект на инвестицията е сградата на НЧ „Васил Левски“ в кв. „Галата“. Ако проектът бъде одобрен, в читалището ще бъде изграден морски образователен център за деца и ученици. Проектното предложение включва също цялостен ремонт на концертната зала, обновяване на санитарния възел, изграждане на рампа за хора в неравностойно положение в читалището. Членовете на комисията одобриха и отпускането на 20 000 лева от общинския бюджет за обезпечаване на разходите на търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД необходими за хонорар на независим одитор и режийни разходи. С размера на отпуснатите средства ще бъде увеличен капитала на дружеството „Стадион Спартак“ ЕАД Община Варна ще отпусне 170 000 лв. за ремонт на пожарната във Варна Съветниците от финансовата комисия одобриха отпускането на 170 000 лв. за неотложни ремонтни дейности на сградата на пожарната на бул. „Сливница“ 159. Решението е във връзка с постъпило писмо от комисар Тихомир Тотев , директор на РД „Пожарна безопастност и защита на населението“. В него се припомня, че сградата е построена през 1969 г. и от тогава са правени само частични ремонти. Въпреки, че през 2018 г. със средства на МВР са подновени хидроизолацията на покрива над гаражите от подмяна на хидроизолация се нуждае и покрива на основната сграда. Варненската пожарна се нуждае спешно и от подмяна на гаражните врати. Решението на комисията бе да бъдат отпуснати средства в размер на 170 000 лв., които да покрият разходите за ремонт на покрива. Законът за МВР, чл.138 предоставя възможност на общините да финансират дейностите по пожарна безопасност и защита на населението.


Автор: Владимир Николов
Напиши коментар