Буковите гори на „Централен Балкан" получиха сертификат за обект на световното наследство на ЮНЕСКО

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков връчи на Генчо Илиев, директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, сертификатът, който    потвърждава, че буковите гори в резерватите на парка са част от серийния европейски обект на световното наследство „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Официалната церемония се състоя в МОСВ в присъствието на Христо Георгиев, главен секретар на Националната комисия за България на ЮНЕСКО. Сертификатът е във връзка с разширения с решение на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО през юли 2017 г. сериен европейски обект на световното наследство „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Обектът включва 78 компонента, разположени на територията на 12 европейски държави – Австрия, Албания, Белгия, България, Румъния, Словения, Испания, Италия, Хърватска, Германия, Украйна и Словакия. В серийния обект България участва с буковите гори в деветте резервата на територията на Национален парк „Централен Балкан“ – „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“. Тези  гори заемат почти 11 хил. хектара, което е около 55% от резерватната площ и над 15% от общата паркова територия. Включването им в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО е признание за уникалността на българската природа и традициите в нейното опазване. Висока оценка за съхранената дива природа в парк „Централен Балкан“ като национално богатство и възможност за регионално устойчиво развитие. С включването на буковите гори в „Централен Балкан“ като част от обекта на световното наследство не се налагат допълнителни режими и ограничения, тъй като те и в момента се намират в резервати – територии с най-строг режим на опазване.
Сертификатът за принадлежност към разширения обект е издаден от Секретариата на ЮНЕСКО и се предоставя на всяка от 12-те страни, на чиято територия се намира обектът. За България сертификатът беше предоставен на МОСВ като отговорно ведомство  по управлението на природните обекти на ЮНЕСКО, за да го връчи на парковата дирекция.
Източник: ДарикАвтор: Атанас Георгиев
Напиши коментар