„Боримес“ излива мизерия в река Дунав

Предписания за пречистване на производствени отпадъчни води са дадени на кланица, собственост на „Боримес“ ООД, съобщават от РИОСВ - Русе. Дружеството извършва дейност на територията на Индустриален парк - Русе. При планова проверка на обекта е установено, че производствените отпадъчни води не се подлагат на необходимото пречистване, отговарящо на изискванията за заустване в канализационни системи на населени места. Водите се отвеждат в канализационен колектор „България“, който се експлоатира от „ВиК“ ООД – Русе, за който е представен договор. Към настоящия момент този колектор не е включен в действащата Градска пречиствателна станция на Русе и отпадъчните води от него се отвеждат без пречистване в река Дунав. Необходимо е дружеството да направи постъпки за изграждане на локално пречиствателно съоръжение. На оператора е даден срок до края на годината да представи възможни алтернативи, гарантиращи пречистването на отпадъчните води до степен, отговаряща на изискванията на специализирана наредба. При проверката е констатирано нарушение по компонент въздух, свързано със състоянието на климатичните и хладилни инсталации, за което спрямо дружеството ще бъдат предприети съответните административни мерки, пише dunavmost.com


Автор: Михаил Онегин
Напиши коментар