Близо 80 деца от три варненски училища взеха участие в обучение по безопасност на движението

Варна е единственият български град, който участва като партньор в проект City Walk

Варна е единственият български град, който участва като партньор в проект City Walk, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. В рамките на проекта бяха предвидени да се изпълнят 5 пилотни дейности с различна тематична цел. Близо 80 деца от три варненски училища ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Св.Климент Охридски“  и СУЕО „А. С. Пушкин“, взеха участие в обучение по безопасност на движението. Инициативата е една от дейностите по проекта. В рамките на две седмици бяха организирани серия от събития, включващи лекции за безопасност с цел запознаване с важни знаци от Закона за движение по пътищата, обучителна разходка на 2 възлови кръстовища - на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Осми приморски полк“, в близост до Младежки дом, както и кръстовище на бул.“Цар Освободител“ и бул. „Княз Борис I, в близост до Икономически университет-Варна, където чрез интересни занимания се представиха участниците в движението и мерките за по-безопасно пресичане и вървене. Организирана беше и разходка в Морската градина, по време на която бяха обяснени  ползите от ходенето, с цел стимулиране на участниците да вървят пеша от ранна възраст.
Организатор и изпълнител на обучението бе СНЦ „Знам и мога повече“, съвместно с Община Варна като партньор по проекта.
Източник: Дарик


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар