БАН създава Институт за изследване на атмосферата, климата и водите, търси директор

БАН създава Институт за изследване на атмосферата, климата и водите, като търси и директор за новия си институт С решение на Общото събрание на БАН (Протокол № 36/25 септември 2018 г.) се създава ново самостоятелно научно звено в БАН с работно наименование „Институт за изследване на атмосферата, климата и водите“, в което ще се отделят част от дейността, активите и пасивите на сегашния НИМХ – БАН, което ще функционира от 1 януари 2019 г. От 1 януари 2019 г. ще функиционира и НИМХ към МОН. Във връзка със започналата процедура за създаване на ново самостоятелно научно звено към БАН е необходимо учените, специалистите и членовете на научно-помощния персонал на НИМХ – БАН, които искат да работят в него и да останат в БАН, да подадат заявление. Информацията, при пълно запазване на конфиденциалността ѝ до обособяването на двете звена, е необходима във връзка със започналата работа на Учредителния научен съвет на Института за изследване на атмосферата, климата и водите на БАН. Заявленията в свободен текст следва да се подават в срок до 20.11.2018 г., в затворен плик по пощата на адрес: София, ул. 15 ноември № 1, Деловодство на БАН-Администрация, за Учредителния научен съвет, или по електронната поща на адрес: uns.iiakv@gmail.com. Колегите, които ще работят в Института за изследване на атмосферата, климата и водите при БАН, ще преминат към него от НИМХ – БАН със запазване на научните си степени и академични длъжности по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и при спазване на чл. 222 ал. 3 от Кодекса на труда, и в съответствие с разпорежданията на Устава на БАН. Съгласно изявленията на министър Вълчев пред Общото събрание на БАН и в медиите, те ще запазят проектите си и условията за работа, в т.ч. ползваната научна инфраструктура. На свое заседание на 31 октомври 2018 г. Управителният съвет на БАН обяви конкурс за директор на Института за изследване на атмосферата, климата и водите при БАН със срок за подаване на документи до 30 ноември 2018 г. (http://www.bas.bg/институт-за-атмосферни-изследвания-к/#more-14536).


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар