Българската делегация ще участва в Международната организация на фаровите служби

Министерският съвет одобри състава на българската делегация за участие в Дипломатическа конференция за приемане на Конвенция за Международната организация на фаровите служби и помощните средства за навигация – IALA. Учредителният форумът ще се проведе от 25-28 февруари в Малайзия. Целта на конференцията е досегашната асоциация да се обособи в самостоятелна международна правителствена организация. Промяната е важна за крайбрежните държави, с оглед постигането на по-добра координация и по-голяма интеграция на стандартите и предоставянето на обучение и сертифициране на персонала, работещ по навигационното осигуряване на корабоплаването. Сред основните цели на новата структура са безопасното, сигурно и ефективно движение на плавателните съдове и опазването на околната среда. В състава на българската делегация в конференцията са включени представители на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар