250 декара нови гори ще бъдат залесени във Варненско тази година

Близо 1000 декара нови гори ще бъдат залесени през тази година на територията на Североизточното държавно предприятие. От тях 244,5 декара  са в област Варна, 26 декара са в област Търговище и 84 в област Шумен. Най-много са предвидените за залесяване площи в област Добрич – 603 декара. Около 530 000 фиданки, отгледани в разсадниците на предприятието ще бъдат използвани, по време на залесителната кампания през тази година. Най-много са от вида цер – 302 200 броя и полски ясен – 55 500 броя. Ще бъдат използвани още дръвчета от видовете благун, ясен, явор, топола, над 30 000 броя сребролистна липа и 35 660 броя акация за подпомагане на сектор „Пчеларство“. Над 2 милиона лева са предвидените през тази година средства за залесяване, като в тях влизат и дейностите по семесъбиране, производство на фиданки, почистване на площите предвидени за залесяване, почвоподготовка, попълване на вече създадени през предходни години горски култури и отглеждане на млади гори.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар