Може ли джипито да откаже лечение, защото не сме имунизирали децата си?

Личният ни лекар, след отказ от наша страна децата ни да бъдат имунизирани, отказва да ги лекува. “Не искам да ви виждам повече в моя кабинет” – са неговите думи. В правото ли си е докторът да откаже да ни лекува след отказ от имунизация?
Борислава Христова, гр. Варна

Общопрактикуващият лекар на детето провежда имунизациите и реимунизациите съобразно Имунизационния календар на Република България. Съгласно Наредба №15 за имунизациите, издадена от министъра на здравеопазването, те се провеждат в определени срокове. Личният лекар уведомява родителите на децата, подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации за вида и за датата на поредната имунизация. Периодично, в съответствие с програмата, лекарят извършва необходимите прегледи и изследвания.

Поставянето и провеждането на имунизациите и реимунизациите следва да бъде съобразено както с Имунизационния календар на Република България, така и с изпълнението на личния лекар на програма “Детско здравеопазване”.

В Наредбата за имунизациите в Република България е регламентирано, че при хора, които не са имунизирани на посочената в имунизационния календар възраст, имунизациите и реимунизациите се извършват при спазване на минимални интервали и съвместимости между биопродуктите.

При хора, които не са имунизирани на посочената в имунизационния календар възраст, имунизациите се провеждат при първа възможност, съобразно възрастта и прилаганите към момента биопродукти в следната последователност:
1. против хепатит В, полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш и хемофилус инфлуенце тип Б;
2. против пневмококови инфекции;
3. против морбили, епидемичен паротит и рубеола;
4. против туберкулоза.

Имунизациите се извършват с предимство пред реимунизациите и при необходимост – след консултация с Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Задължителните имунизации и реимунизации могат да бъдат отлагани при наличие на медицински противопоказания.

Отлагането по медицински противопоказания се извършва от лекарите, извършващи имунизацията, след консултация и становище от лекар специалист по основното заболяване, с изключение на отлагане при остри инфекциозни заболявания.

Отлагането се отразява в обменната карта на новороденото и в личната амбулаторна карта на пациента, отложен от имунизации. Отлагане от имунизации се допуска за не повече от три месеца. Отлагането по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от три месеца, се извършва с решение на областна специализирана комисия.

Към момента не са предвидени основания за един общопрактикуващ лекар да изключи от регистъра си записан при него здравноосигурен пациент, както и служебно той да бъде изключен от неговия регистър или да бъде принуден да се отпише от регистъра на изпълнителя на първична извънболнична медицинска помощ.

Източник: zdrave.to

 

ИЗПРАТИ НОВИНА: ТУК или на страницата ни във Фейсбук

Вашият коментар