Д-р Атанас Кундурджиев пое комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти

Д-р Атанас Кундурджиев

Освен промените в БДЖ, министерски съвет прие и такива в управата на НОИ. От Надзорния съвет са освободени Зорница Русинова, Адам Персенски и Филип Кирев, а на тяхно място са назначени министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев, заместник-министъра на здравеопазването Галин Каменов и главния секретар на Министерството на икономиката Владимир Туджаров.

Заместник-министърът на здравеопазването д-р Атанас Кундурджиев пък бе определен за председател на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Той ще замени д-р Бойко Пенков.

Тази комисия е органът, пред който се обжалват решенията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, създаващи регулация по отношение на ценообразуването на лекарствените продукти и преценката относно съответствието им с критериите за включване и изключване от Позитивния лекарствен списък.

източник: стандартнюз