След вчерашния успех, постигнат в парламента срещу злоупотребите на частните съдебни изпълнители, възникнаха два въпроса, които вълнуват гражданите и следва да получат моя отговор.

Първо: Относно чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс

Защо не подкрепих вариантите, внесени от БСП и Обединените патриоти и заявих, че вариантът на ВОЛЯ е по-добър? Защото първите две предложения изключват възможността банките да се снабдяват с изпълнителен лист на основание извлечения по сметки, но им оставят вратичка да го правят привилегировано по останалите хипотези на чл. 417. Например, чрез нотариално заверяване на сключения договор. Това в крайна сметка само допълнително ще натовари длъжниците с нотариални такси. Всъщност, този текст имаше подкрепа от банките. Затова смятам, че предложението на ВОЛЯ беше по-добро. То изключва привилегиите на банките във всички хипотези на чл. 417 (не, че те не могат да цедират дълга и пак да минат по бързата процедура).

Не мога да лъжа хората, че проблемите им с банките, ще бъдат решени по този начин. Затова още в пленарна зала заявих, че буквално от днес започвам, заедно с юристите на Обединените патриоти, работа по текстове, които наистина да решат проблема. Например, чрез въвеждане на бърза процедура за проверка на претенцията на банката и служебно задължение на съда да следи за неравноправни клаузи в договорите за кредит.

  Мая Манлова излиза на война срещу частните съдебни изпълнители

Второ: По отношение на абсолютната 10-годишна давност

Предложението беше внесено от ГЕРБ и се отнасяше само за необезпечените задължения. А както знаем, няма банков кредит, който да не е обезпечен – с ипотека, поръчителство, залог и пр. Така че, ако беше приет този текст, щеше да се отнася реално само за задължения между физически лица, защото дълговете към монополите имат 3-годишна давност, бързите кредити са за по няколко месеца. Това означава, че нямаше как да бъдат приложени по отношение на тях. Решението на въпроса, с т. нар. вечен длъжник и хилядите съсипани съдби, е чрез приемането на Закон за частния фалит на физическите лица.